Arbeider på jernbanen mellom Stjørdal og Verdal

Mellom desember 2017 og juli 2018 skal Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) utføre anleggsarbeider på jernbanen mellom Stjørdal og Verdal. Her kan du lese mer om hva det har å si for deg som bor i nærheten av jernbanen.

Store vannmengder og vegetasjon ved jernbanesporet kan forårsake skader på jernbanen og toginnstillinger. Det ønsker Bane NOR å forebygge på strekningen Stjørdal-Verdal. Foto: Øystein Grue
Jernbanesporet trenger vedlikehold og fornyelse. Det er nødvendig både for sikkerheten og for de reisendes komfort. Nordlandsbanen mellom Stjørdal og Verdal trenger en rekke utbedringer de neste måneder. Hensikten er å forebygge skader på jernbanen ved store nedbørsmengder.

I tillegg skal Bane NOR bygge nye kabelkanaler langs sporet for i fremtiden kunne innføre et nytt og moderne signalanlegg. I all hovedsak vil arbeidene bestå av:

  • Vegetasjonsrydding langs jernbanen
  • Forbedring av dreneringsanlegg under sporet
  • Opprensking av jernbanegrøfter
  • Bygging av nye kabelkanaler for nytt signalanlegg (ERTMS).

Les om nattarbeid i Levanger i 2018 her.

For å unngå innstillinger i togtrafikken må arbeidet utføres om natten. Vanlig arbeidstid vil være 19.00-07.00, også i helgene. Entreprenøren er pålagt å begrense arbeidet i tidsrommet 23.00-01.00 – i den såkalte innsovningsperioden. Arbeidsmannskapet vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften, derfor vil varigheten på arbeidene variere på de ulike lokasjoner.

På mange steder vil anleggsarbeidene pågå tett inntil private boliger og/eller ferieboliger.

  • Arbeidet kan kreve sterk belysning langs jernbanen når det jobbes om natten.
  • Bruk av arbeidsmaskiner og håndverktøy kan oppleves som støyende.
  • Noen få steder vil det være behov for å utvide jernbanens trasé for å kunne etablere nye kabelkanaler. Store steiner og trange skjæringer må derfor knuses og fjernes, og slike arbeider vil skape støy.

Spørsmål og tilbakemeldinger kan sendes til:

Bane NORs kundesenter
E-post: kundesenter@banenor.no
Telefon: (+47) 477 70 098