2017

 • Rørosbanen 140 år

  Rørosbanen ble Norges første stambane, offisielt åpnet 13. oktober 1877. Med andre ord er det 140 år siden Kong Oscar II åpnet banen på Røros stasjon. I dag kan vi betegne Rørosbanen som en livskraftig 140-åring.

 • Tunnelgjennomslag mot Oslo på Follobanen

  Follobaneprosjektet har feiret en ny milepæl ved gjennomslag for Blixtunnelen i nordre del av Ekebergåsen. Tunneldrivingen på denne del av prosjektet blir utført med sprengning og splitting av fjellet.

 • Roger gjør togreisen tryggere

  Roger er 24 meter lang og veier 62 tonn. Med lasermålere og kamera i alle ender durer han over fjellet for å kontrollere at Bergensbanen holder mål.

 • Sørlandsbanen er åpen igjen

  Gjenoppbyggingen av fyllingen på Aukland har gått raskere enn antatt og strekningen mellom Vennesla og Kristiansand er nå åpen for trafikk igjen.

  Fra helgens arbeid med fyllingen. Togtrafikken er nå i gang igjen.
 • Sikkerhet stopper innsatstogene på Haga stasjon

  For å ivareta passasjerenes sikkerhet har Bane NOR besluttet å stenge midtplattformen på Haga stasjon på Kongsvingerbanen fra mandag 9. oktober. Det betyr at to avganger med innsatstog om morgenen fra Haga mot Oslo og to avganger fra Oslo om ettermiddagene ikke vil slippe av eller ta på passasjerer. Øvrige tog går som normalt.

 • Drøftet punktligheten

  NSB og Bane NOR avholdt torsdag 5. oktober møte om punktligheten i persontogtrafikken. Punktligheten i august og september har ikke vært tilfredsstillende på det sentrale Østlandet.

 • I fjor søkte over 1300 på disse jobbene

  Vil du være med å skape fremtidens jernbane? Nåløyet til Bane NORs traineeprogram er trangt, men for dem som kommer igjennom venter en variert og spennende arbeidsdag.

 • Vatn sperra Bergensbanen

  Regnvatnet fossa både over og under sporet i Hallingdal måndag. Medan Bane NORs montørar jobba med å få fast grunn under svillene, gjekk eit nytt ras lenger aust.

 • Sørlandsbanen stengt i fem dager

  De voldsomme regnmengdene har ført til at en fylling på Augland i Kristiansand må byttes i sin helhet før det er forsvarlig å kjøre tog. Dette betyr at det ikke vil gå tog mellom Vennesla og Kristiansand. Foreløpig prognose for gjenåpning er lørdag.

 • Beklager to dårlige punktlighetsmåneder

  - Innsatsen som er gjort med vedlikehold og fornyelse de siste årene virker. Men vi har fortsatt mange gamle anlegg, og etter sommeren har vi hatt flere spesielle hendelser som har rammet gamle strøm- og signalanlegg, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.