2017

 • Lieråsen tunnel stenger i november

  Bane NOR skal gjøre en omfattende fornyelse av Lieråsen tunnel og holder stengt fra 18. november til 4. desember.

 • Nye priser for å parkere ved stasjonen

  Lørdag 2. desember innføres nye priser på pendlerparkering og dagparkering ved flere stasjoner på Østlandet og én i Trøndelag.

 • Bergensbanen får nytt ståltak til vinteren

  Når nettene blir lange og kulda setter inn, så jobbes det på høygir mellom Hallingskeid og Myrdal. Midt i november skal det nye snøoverbygget være tett.

 • Nytt kryssingsspor tatt i bruk på Ofotbanen

  Klokka 21:33 onsdag 8. november ble det nye kryssingssporet på Djupvik mellom Narvik og Straumsnes stasjoner tatt i bruk. Dette betyr mye for kapasitet og punktlighet på Ofotbanen.

 • Holmestrand stasjon vant Betongtavlen

  Tirsdag 7. november ble det kjent at det var Holmestrand stasjon som stakk av med den gjeve prisen for 2017 etter å ha danket ut 17 andre påmeldte prosjekter.

 • Forebygger farlig atferd langs sporet

  Bane NOR legger stor vekt på holdningsskapende arbeid for å hindre ulovlig ferdsel og farlig atferd ved sporet. Arbeid mot barn og unge står sentralt.

 • Vossebanen vert sikra mot naturkreftene

  Dei siste åra har Bane NOR investert om lag 200 millionar kroner for å halde den gamle banen fri for flaumvatn, steinras og sørpe.

 • Blir sikkerhetsvakter i regi av Bane NOR

  For første gang arrangerer Bane NOR kurs for hovedsikkerhetsvakter. Opplæringen gjennomføres normalt hos Norsk Jernbaneskole på oppdrag fra Bane NOR.

 • Stor vedlikeholdsinnsats i 2017

  Årets innsats med fornyelse og vedlikehold av jernbanenettet går mot slutten. Den største innsatsen har vært på hovedstrekningene Sørlandsbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen, samt i Oslo-området.

 • Krafttak i høgfjellet er i mål

  På 1350 meters høgd over havet, 200 meter over sporet, skal nye stålgjerde hindre at stein og snø rasar ned på Bergensbanen.