2017

 • Stemningsfull markering av Santa Barbara

  Den 4. desember deltok flere hundre under den katolske messen dypt nede i Follobanens tunnelanlegg på Åsland. I tunnelen ut mot Oslo sentrum ble også skytshelgenen Santa Barbara feiret.

 • Krevende forbedringsjobb med KARI

  KARI er Bane NORs nye, automatiske kunde- og trafikkinformasjonssystem. Innføringen har gitt raskere og bedre publikumsinformasjon, spesielt ved forsinkelser og avvik, men har også bydd på utfordringer.

 • Bane NORs julekalender 2017

  Åpne dagens luke i Bane NORs julekalender, svar på spørsmål og bli med i trekningen av premier.

  Ingressbildet viser Jernbaneverkets julekalender for 2017.
 • Foreslår oppstart på to IC-prosjekter i 2018

  - Det er gledelig at regjeringen nå foreslår oppstart på InterCity-parsellene Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen og Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen i 2018, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

 • Starter byggingen av reingjerde i 2018

  Bane NOR starter byggingen av et 25 kilometer langt reingjerde på den ulykkesbelastede strekningen på Nordlandsbanen neste år. Samtidig forlenges reingjerdet på strekningen opp til Sefrivatn. Det er innført saktekjøring frem til tamreinen er flyttet fra området.

 • Undersøker dyrepåkjørslene

  Bane NOR ser alvorlig på de siste dagenes dyrepåkjørsler på Nordlandsbanen. – Det er tragisk. Vi har et samarbeid med reineierne og har laget systemer og rutiner for å forebygge reinpåkjørsler. Nå undersøker vi hvorfor dette ikke har fungert godt nok, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR.

 • Bane NOR-ansatt alvorlig skadet i høyspentulykke

  En ansatt i Bane NOR på ligger alvorlig skadet på Ullevål sykehus etter en høyspentulykke natt til mandag 27. november. Ulykken skjedde mellom Lillestrøm og Leirsund på Gardermobanen litt før kl. 03:00.

 • Bane NORs Emilie Enger Aas er kandidat til Årets Unge Leder 2017

  Emilie Enger Aas (27), prosjekteringsleder jernbaneteknikk på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet, er blant Topp100 kandidatene i Årets Unge Ledere 2017.

 • Fjerner "flatbrød" i Lieråsen tunnel

  Arbeidene med rehabilitering som pågår til og med 3. desember er i rute. Tilstanden i tunnelen viser at det er på høy tid å gjøre noe for å ivareta fremtidig sikkerhet og stabilitet.

 • - Gjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

  Riksrevisjonen skriver 15. november at 340 millioner kroner ble bevilget til fornyelse av jernbanen i Oslo-området i 2016, og at 70 millioner av disse ikke ble brukt. Det er skapt et inntrykk av at det ble gjort mindre for å ta ned vedlikeholdsetterslepet enn opprinnelig tenkt i Oslo.