2017

 • Risikosport ved Hamar

  Daglig utsetter folk seg for fare ved å krysse jernbanesporet ved Espern Aktivitetspark sør for Hamar stasjon. Rødt lys og bom er tydeligvis ingen hindring verken før eller etter at toget har passert.

  Terje Dalbak, sikkerhetsrådgiver ved Dovrebanen Sør står trygt foran bommene ved planovergangen ved Espern Aktivitetspark i Hamar.
 • Brevikbanen får nytt signalanlegg

  Brevikbanen skal oppgraderes med nytt signalanlegg av typen Thales. Det nye anlegges skal settes i drift i september 2018, samtidig som nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen, åpner for trafikk.

 • KARI snart klar for hovedstaden

  Bane NOR innfører nå det automatiske kunde- og trafikkinformasjonssystemet KARI over hele landet. Raskere og bedre informasjon ved forsinkelser og avvik er en av gevinstene ved det nye systemet, som tross enkelte barnesykdommer snart kommer til Oslo S og Nationaltheatret.

 • Arbeid på Askerbanen natt til søndag 15/1

  Arbeidet starter lørdag kveld kl. 22:00 og avsluttes søndag morgen kl. 07:00. Ingen tog blir innstilt som følge av arbeidene.

 • Nytt godstog til kontinentet

  Før jul rullet det første godstoget ut fra Alnabruterminalen i den nye ScanMed-korridoren mellom Oslo og Palermo. Lasten var papir til Italia og Tyskland, tilbake kom blant annet italiensk vin og fliser.

 • Kongsvingerbanen får nytt strømforsyningsanlegg

  Multiconsult skal prosjektere nytt strømforsyningsanlegg på Kongsvingerbanen. Dette er den første store kontraktsinngåelsen etter at Bane NOR ble opprettet ved årsskiftet.

  Fra venstre: Prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Bane NOR og Multiconsults direktør for samferdsel og infrastruktur, Morten Alstad.
 • Se filmer om Bane NOR

  Den 1. januar overtok Bane NOR ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, samt trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Disse filmene gir mer informasjon om den nye organisasjonen.

 • Feiret opprettelsen av Bane NOR

  Jernbaneverket er historie, og på nesten seksti stasjoner rundt om i landet ble opprettelsen av Bane NOR markert mandag morgen. På Oslo S deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Fra Jernbaneverket til Bane NOR

  Jernbaneverket legges ned 1. januar 2017. Fra samme dato overtar Bane NOR ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

 • Vedtak i Stange og Ringsaker, ikke endelig avklaring på Hamar

  Kommunene Stange og Ringsaker har enstemmig vedtatt Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for dobbeltspor. Hamar kommune har vedtatt trasé øst, og saken ender derfor på Kommunal- og moderniseringsdepartementets bord.