2017

 • Tiltak mot svevestøv ved Nationaltheatret stasjon

  Bane NOR har avdekket for høye nivåer av svevestøv i luften inne på Nationaltheatret stasjon. Det er gjennomført ulike tiltak for å forbedre luftkvaliteten, og flere planlegges.

 • Høring av reguleringsplan for Nittedal stasjonsområde

  Nittedal stasjon skal fornyes. Stasjonen skal få nye plattformer og enklere atkomst, sikker kryssing av spor, samt at kryssingsporet skal forlenges slik at flere og lengre tog kan møtes. Reguleringsplanen for tiltaket ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Nittedal kommune 16. januar 2017.

 • Skulebesøk gjer unge trafikantar tryggare

  Pokémonjakt langs sporet og dinglande bein utfor plattformkanten er eit kjend syn for elevar som bur langs jernbanen. Bane NOR besøker skular for å førebyggje ulukker.

 • Klart for Sommertoget 2017

  NRK skal i sommer gjennomføre programkonseptet Sommertoget på jernbanen i Norge. Et spesialtilpasset tog skal reise gjennom Norge og stoppe på utvalgte stasjoner med rigging av scene og studio.

 • Arbeider i Lieråsen tunnel natt til søndag

  Natt til søndag 22. januar skal Bane NOR vedlikeholde nødlysanlegget i Lieråstunnelen mellom Asker og Drammen.

 • Østfoldbanens Østre linje har fått NoBo-sertifikat

  Det betyr at jernbanen mellom Ski og Sarpsborg, den første strekningen i Norge med et signalanlegg av type ERTMS, oppfyller alle tekniske krav for nybygde eller fornyede jernbaneanlegg i Europa.

 • Avtaler inngått mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR

  Bane NOR har nå inngått avtaler med Jernbanedirektoratet om drift, vedlikehold og utvikling av jernbanens infrastruktur. Samtidig er det avtalt hvordan Bane NOR skal rapportere til direktoratet.

 • Holm-Nykirke: Snart 200 kilometer i timen

  På Holm-Nykirke prosjektet jobbes det på spreng med å få justert kontaktledningen til helt riktig høyde. Etter åpningen ble det avdekket avvik, noe som gjorde at togene ikke kunne kjøre i maksimal hastighet.

 • Heisene på Hamar stenges for fornyelse

  Vinteren 2017 skal Bane NOR modernisere heisene på Hamar stasjon. Arbeidene starter 23. januar og vil pågå frem til ca. 17. mars.

  23. januar starter arbeidene med å modernisere heisene på Hamar stasjon. Passasjerer som ikke kan benytte seg av trappene må bruke planovergangen som ligger nord for plattformen mellom spor 1 og 2.
 • Gjennomslag i ny tunnel på Ofotbanen

  Torsdag 12. januar måtte de siste fem meterne med fjell vike, og dagslyset kom til syne i tunnelen på Djupvik kryssingsspor. Gjennomslagssalva ble selvsagt feiret.