2017

 • Historisk avtale mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR signert

  Torsdag 21. desember signerte Jernbanedirektoratet og Bane NOR avtalen om drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur. For første gang er avtalen gjort gyldig for fire år. – Det gjør oss i stand til å bli mer effektive, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

 • Statsråden sjekket juletrafikken

  Samferdselsministeren besøkte torsdag før jul trafikkstyringssentralen i Oslo for å sjekke juletrafikken.

  Kunde- og trafikkdirektør Bjørn Kristiansen og vaktleder Arvid Loeng kunne fortelle samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at juletrafikken var i rute.
 • Nye tiltak gir færre påkjørsler av tamrein

  I det siste er flere grep tatt for å forebygge påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen. På Helgeland har reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke fått støtte av Bane NOR til helikopterdrift for å få kontroll med reinen.

 • Tømmertog sperret Grorud stasjon

  Lørdag kveld ved 23:30-tiden mistet et tømmertog fra Cargo Net deler av lasten ved Grorud stasjon. Rundt 45 tømmerstokker lå spredt mellom spor en til tre.

 • Sykkelhotell åpnet på Oslo S

  Fredag 15. desember foretok byråd Lan Marie Berg den offisielle åpningen av det nye sykkelhotellet på Oslo S. Kake og pepperkaker formet som en sykkel ble servert til de frammøtte.

 • Drammen-Kobbervikdalen på høring

  Detaljreguleringsplanen for prosjektet Drammen-Kobbervikdalen er lagt ut til offentlig ettersyn. Det betyr at interessenter og berørte kan komme med sine innspill og merknader til planen, før den vedtas og de fysiske arbeidene kan begynne.

 • Færre avganger til og fra Haga stasjon

  Fra 22. desember 2017 får reisende til og fra Haga stasjon fire færre avganger i døgnet, to på morgenen og to på ettermiddagen. Dette etter at Bane NOR i oktober 2017 stengte midtplattformen som følge av en sikkerhetsvurdering.

 • Reinpåkjørsel i Saltdalen

  Søndag 10. desember ble en reinflokk med 80 dyr påkjørt av et persontog på vei fra Bodø til Trondheim. Ulykken skjedde i Saltdalen litt før kl. 14.

 • Arbeider på jernbanen mellom Stjørdal og Verdal

  Mellom desember 2017 og juli 2018 skal Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) utføre anleggsarbeider på jernbanen mellom Stjørdal og Verdal. Her kan du lese mer om hva det har å si for deg som bor i nærheten av jernbanen.

 • Ni tamrein påkjørt på Nordlandsbanen

  Til sammen ni tamrein ble påkjørt i to ulykker på Nordlandsbanen natt til onsdag 6. desember