Sykkelhotell i sykkelbyen Lillestrøm

Det første av to sykkelhotell på Lillestrøm åpnet sine dører 10. oktober. På messesiden av stasjonen er det nå plass til 394 sykler innendørs, noe som skal bidra til at flere reiser kollektivt og miljøvennlig.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den høytidelige åpningen av sykkelhotellet på messesiden av Lillestrøm stasjon ble foretatt av Solveig Schytz fra Akershus fylkeskommune og trafikkdirektør Bjørn Kristiansen i Jernbaneverket. Snorholdere var Stasjonsdrifts Jonn Eggerud og Eilif Larsen. (Foto: Kjell Bakken) Det er Akershus fylkeskommune som har finansiert sykkelhotellet, mens Jernbaneverket har stilt tomt til disposisjon og skal stå for driften. I sykkelhotellet kan vanlige sykler og el-sykler stå tørt og trygt mens eierne er på jobb eller ute og reiser.

De som ønsker å stå her sender en SMS med stasjonsnavnet (Lillestrøm1) til 2300 og får et telefonnummer de kan ringe for at døra inn til sykkelparkeringen skal åpne seg. Ordningen koster 50 kr for 30 dager. Innvendig er hotellet videoovervåket og ingen andre enn de som registret som brukere kommer inn.

Den høytidelige åpningen foretas av leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus, Solveig Schytz og trafikkdirektør i Jernbaneverket, Bjørn Kristiansen.

Det nye sykkelhotellet er plassert rett ved siden av stasjonsbygningen i Lillestrøm. Taket på hotellet blir en forlengelse av jernbanestasjonens plaza, med en lav og inviterende side mot sør, og en høy side mot øst. Deler av taket blir beplantet og vil gi bygget et levende preg.

Sykkelhotellet på Lillestrøm har kostet ca sju millioner kroner og er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune og Jernbaneverket. Anleggskostnadene er betalt av fylkeskommunen, mens Jernbaneverket har stilt med tomt og vil sørge for drift og vedlikehold i fremtiden.

Et tilsvarende sykkelhotell er under bygging på bysiden av stasjonen. Når også dette hotellet står ferdig, vil Lillestrøm stasjon ha landets største sykkelparkering med plass til bortimot 800 sykler innendørs. 

Fakta om sykkelhotellet på messesiden av Lillestrøm stasjon

 • Byggherre: Jernbaneverket
 • Finansiering: Akershus fylkeskommune
 • Plass til 394 sykler
 • Tilgjengelig hele døgnet
 • Låses opp ved hjelp av SMS-abonnement (Pris 50 kr/mnd)
 • For tilgang, send SMS: SYKKEL LILLESTRØM1 til 2300
 • Ligger 50 m fra stasjonen, 200 m fra bussterminalen
 • Det sjette sykkelhotellet i rekken
 • Arkitekt: Various Architects AS
 • Entreprenør: HAB Entreprenør AS
 • Lillestrøm stasjon er Norges fjerde mest trafikkerte jernbanestasjon.

PS! Print gjerne ut den vedlagte plakaten og heng den opp.
Det nye sykkelhotellet på messesiden glir flott inn i omgivelsene rundt stasjonen på Lillestrøm. (Foto: Lennart Olrich)