Store arbeider på Vestfoldbanen ved Tønsberg

Det gjennomføres store vedlikeholds- og fornyelsesarbeider flere steder på Vestfoldbanen i november. Særlig er det mye arbeid som legges ned for å bedre standarden på den såkalte sløyfa gjennom Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra sporarbeidene i sløyfa gjennom Tønsberg. Foto: Atle Berg - Sørensen (begge)
Som kjent er hovedårsaken til at Vestfoldbanen er stengt fram til 28.november at den nye banestrekningen fra Holm i nord til Nykirke i sør skal kobles inn og klargjøres for trafikk. Men samtidig arbeides med en rekke andre tiltak på strekningen. – Vi benytter anledningen til gjøre flere store vedlikeholdsoperasjoner når banen nå først måtte stenges, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. - Dermed kan arbeidene gjennomføres på en langt mer effektiv måte, siden vi ikke trenger å ta hensyn til ordinær togtrafikk.

I Tønsberg går Vestfoldbanen i en sløyfe gjennom byen. Banen der var i stort behov for fornyelse og nå blir sporet fornyet ved at ballasten renses og en bru skiftet ut. Det blir derfor et mer komfortabelt spor der også støyen fra togene blir redusert når trafikken kommer i gang igjen på strekningen.

På Sem, stasjon ble det tidligere i høst lagt inn to nye sporveksler og nå arbeides med ny ballast og drenering også der. Også selve sporet og master for kontaktledningen fornyes.

Opprinnelig var det meningen at togtrafikken skulle kjøres som ordinært på søndre del av Vestfoldbanen, men NSB varslet senere at de ville kjøre busser på hele strekningen i hele perioden. Dermed har Jernbaneverket så raskt som mulig fått fram flere vedlikeholdstiltak som det er en fordel å få gjennomført mens ordinær trafikk er innstilt.

Vestfoldbanen åpnes for trafikk igjen 28.november. Da er både den nye banen Holm – Holmestrand – Nykirke tatt i bruk og det er gjennomført mye godt vedlikeholdsarbeid på resten av strekningen.
Fra vedlikeholdsarbeidene ved Sem stasjon.