Storavtale om droneflyging

Jernbaneverket undertegnet 8. desember landsdekkende rammeavtaler om dronetjenester. Kartlegging og observasjon ved skred, ras eller flom er det viktigste av flere områder hvor avtalene kan brukes.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kontraktene undertegnes: F.v. Neil Hunter, IRIS Group Nordic; Knut R Wiig, Nordic Unmanned; Tobias V. Sivertsen; Total Trafikkhjelp og kontraktssjef Terje Holen i Jernbaneverket. (Foto: Øystein Grue)- Klimaendringene gjør at faren for slike hendelser er økende. Hvis noe skjer, er rask og nøyaktig kartlegging på hendelsesstedet en nøkkelfaktor for å få åpnet for trafikk igjen, sier kontraktsrådgiver Knut Rusti-Jørgensen i Forsyning, som har hatt ansvaret for anskaffelsen.

Raskere, sikrere, rimeligere
- I dag er vi stort sett avhengige av helikopter for å gjøre observasjoner fra ras- og skredområder, eventuelt må man inn i området til fots. Vi forventer at det blir raskere, sikrere og rimeligere å gjøre observasjon ved hjelp av slike fjernstyrte, ubemannede luftfartøy, sier han.   

- Vi ser også for oss at droner har mange bruksområder innenfor forebyggende arbeid. Stikkord er blant annet kartlegging av utsatte og vanskelig tilgjengelige områder, samt målinger av snødybder, terrengbevegelser og mye mer.

- Videre kan dette også være et verktøy for vedlikeholdsoppfølging og inspeksjon av vanskelig tilgjengelig infrastruktur, som f.eks. murer, bruer, snøoverbygg og plattformtak.  Filming og dokumentasjon av større utbyggingsprosjekter er et annet aktuelt bruksområde, sier Rusti-Jørgensen.

Åtte timers responstid
Det er inngått avtale for seks områder som tilsvarer de seks infrastrukturområdene i Jernbaneverket. Kontrakten for Område Nord ble vunnet av firmaet Total Trafikkhjelp i Mosjøen, mens IRIS Group Nordic i Bergen vant Område Vest. For de fire øvrige områdene er det inngått avtale med firmaet Nordic Unmanned med base i Sandnes.

- Avtalene innebærer at firmaene skal kunne rykke ut til et hendelsessted i løpet av åtte timer eller mindre. I tillegg til video og stillbilder av høy kvalitet, kan det også leveres termofotografering og terrengmodeller, opplyser Rusti-Jørgensen.  

- Avtalene omfatter en beredskapsgodtgjørelse, samt timepriser for aktuelle tjenester. Det er vanskelig å si hvor stor bruken kommer til å bli, men det er sannsynlig at omfanget vil tilta etter hvert som de ulike bruksmulighetene blir bedre kjent i Jernbaneverkets organisasjon, mener han.

Skaper arbeidsplasser
- Dette er den største sivile kontrakten for droneinspeksjon som noen gang er tildelt i Norden og sannsynligvis i Europa, sier administrerende direktør Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned i en pressemelding.

- For oss er dette en enorm mulighet. Dette betyr at selskapet vil etablere seg på Østlandet og i Trondheim, og det vil også skapes flere arbeidsplasser lokalt i Sandnes, hvor vi i dag har ti ansatte, uttaler Wiig til Stavanger Aftenblad.

 Ukjent marked
- Arbeidet med denne anskaffelsen har for øvrig vært litt uvanlig og utfordrende, i og med at dette var et marked som vi ikke hadde full oversikt over. Vi valgte derfor å gjøre bruk av såkalt innovativ anskaffelsesmetodikk, hvor vi la fram våre behov og inviterte markedet til å foreslå løsninger, fortsetter han og legger til at konkurransen ble gjennomført i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, som eies av NHO, KS og DIFI.

- Først hadde vi en dialogkonferanse med påfølgende én-til-én samtaler med de leverandørene som ønsket dette, før tilbyderne leverte løsningsforslag og pristilbud. I starten meldte det seg rundt 60 interesserte firmaer, og til slutt fikk vi 17 tilbud. Jeg er godt tilfreds med hvordan denne prosessen fungerte, sier Rusti-Jørgensen.

- Vi ønsker også å rette en takk til Luftfartstilsynet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post & Teletilsynet). Disse instansene har vært veldig forekommende når Jernbaneverket har hatt behov for veiledning i et relativt ukjent terreng, avslutter Rusti-Jørgensen.