Starter klargjøring for ERTMS på Nordlandsbanen

Teknobygg AS vant den aller første kontrakten på forberedende arbeider for ERTMS på Nordlandsbanen. Oppdraget omfatter bygging av føringsveier for tele- og signalkabler mellom Steinkjer og Bodø, og har en verdi på 72 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

De aller første anleggsarbeider i prosjektet ERTMS nasjonal implementering går dermed til en entreprenør som både er lokalkjent og har erfaring med arbeider på jernbanen. Trondheim-baserte Teknobygg AS har tidligere hatt flere oppdrag langs Nordlandsbanen og Dovrebanen for blant annet Jernbaneverket og ROM Eiendom.

Denne erfaringen vil komme entreprenøren godt med siden arbeidet skal fordeles på cirka 60 anleggsplasser mellom Steinkjer og Bodø. I tillegg er det et krav at gjennomføringen ikke skal ramme togtrafikken.

– Erfaring med arbeid inntil jernbane i drift er ingen ulempe. Håndtering av arbeider på en så lang jernbanestrekning kan bli krevende. Sikkerhet og god logistikk blir derfor avgjørende for en god gjennomføringen, sier Carl Anders Pettersen, ansvarlig for arbeidet i ERTMS-prosjektet.

De nye føringsveiene skal i all hovedsak etableres på og rundt stasjoner (unntatt Steinkjer stasjon), planoverganger og blokkposter. Prosjekteringsarbeidet settes i gang i april, mens første spadetak er forventet i mai. Arbeidene skal være ferdig i desember 2017.

Stolt entreprenør tar utfordringen
Jernbaneverkets Infrastrukturdirektør, Gorm Frimannslund, og administrerende direktør i Teknobygg AS, Gabriel Johan Bjørseth, under signering av kontrakten for forberedende signalarbeider mellom Steinkjer og Bodø.

Hos Teknobygg AS var det god stemning etter at selskapet signerte sin aller største kontrakt på jernbanen med ERTMS-prosjektet.

– Vi er selvsagt stolte over det, og ser fram til å levere med gode resultater slik vi har gjort før, sier Roar Bardal, prosjektleder i Teknobygg AS.

Bardal er enig i at tidligere erfaring med jernbanearbeider gir både arbeidsro og trygghet i gjennomføringen, men han kommer ikke til å slakke på gode opparbeidede rutiner av den grunn.

– Vi skal jobbe på stasjoner der det er både reisende og driftspersonell til stede. Koordinering og hensyn til drift av jernbanen og stasjoner blir viktig, selv for vi som kjenner godt til jernbanen fra før av, sier Bardal.