Stabekk stasjon nominert til Betongtavlen

Stabekk stasjon er ett av sju prosjekter som er nominert til prisen Betongtavlen for 2016. Vinneren blir kunngjort 29. november.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Heishuset og undergangen under sporene, hvor en av betongveggene er utformet som en "fløyelsgardin".  (Foto: Waqas Zia Chaudry)Stasjonen ble totalt fornyet i perioden 2013-15 mens Drammenbanen var stengt for byggingen av nytt vendeanlegg på Høvik. Stabekk har fått ny mellomplattform og kulvert med nye adkomster fra Stabekk sentrum på nordsiden av sporene, og fra parkeringsplassene på sydsiden. Det er bygget nytt tak til plattformene og installert heis. Stasjonen er universelt utformet og de nye plattformene er bygget med vannbåren varme for snøsmelting.

(Foto: Håvard Holm Endresen)- Det er høy kvalitet på den fornyelsen som ble gjort på Stabekk, og denne nominasjonen er en anerkjennelse av det arbeidet som er utført med prosjektering og bygging av prosjektet, sier prosjektdirektør Erik Krogseth.

Norconsult prosjekterte alle fag med unntak av jernbaneteknikk, som Jernbaneverket selv hadde ansvaret for.

– Det har vært en overordnet målsetting å gi en stedegen identitet til stasjonen, samtidig som den skulle passe diskret inn i nærliggende bygningsmiljø i forskjellige stilarter. Den røde bølgende veggen i undergangen kan skape assosiasjoner til gamle dagers fløyelsportièrer i de mange sveitserhusene i området, fargene gull og rødt til teater og kino som Stabekk er kjent for, sier arkitekt Nanna Meidell fra Norconsult.

Prestisjetung
Betongtavlen er en prestisjetung utmerkelse som gis til bygg eller anlegg i Norge hvor betong er anvendt «på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte». Prisen deles ut etter innstilling av en komite på fem medlemmer, hvor to er oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund og tre fra Norsk betongforening.

Betongtavlen er et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund, Norsk betongforening og Tekna. Prisen ble første gang utdelt i 1961. Én gang har utmerkelsen gått til et jernbaneanlegg; det var i 1999 da veg- og jernbanebruene over Hølendalen på Østfoldbanen fikk prisen.
Ved trappa ned til undergangen på sentrumssiden er en stor betongflate utformet som en "gullvegg". (Foto: Waqas Zia Chaudry)
Detalj fra "fløyelsportièren" i undergangen. (Foto: Waqas Zia Chaudry)