Sporvedlikehold på "Trønderbanen" i mai

Jernbaneverket foretar nødvendig vedlikehold av jernbanen på strekningen Støren – Steinkjer fra perioden 13. mai til 30. mai 2016.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 
På grunn av den ordinære toggangen må dette arbeidet utføres om natten mellom kl. 18:00 til 08:00. Arbeidene utføres for å bedre kvaliteten på sporet og passasjerenes reisekomfort. Arbeidene kan medføre støyproblemer for våre naboer og Jernbaneverket beklager dette, men vi vil imidlertid gjøre vårt ytterste for å minimalisere
eventuelle ulemper.

Starter på Støren:
13.05 kl 20:00 avslutter 14.05 kl 09:00
Strekningen Hovin – Nypan:
14.05 kl 20:00 avslutter 15.05 kl 08:00
15.05 kl 22:00 avslutter 16.05 kl 06:00
Strekningen Leangen – Steinkjer:
17.05 – 21.05 – fra kl 22:00 til kl 06:00
Strekningen Heimdal – Marienborg:
21.05 - 23.05 fra kl 20:00 til kl 08:00
Strekningen Hell – Langstein:
24.05 – 27.05 fra kl 22:00 til kl 06:00
Strekningen Marienborg – Røra:
27.05 – 30.05 fra 18:00 til kl 08:00