Sikkerhetsgodkjenning av Bane NOR

Statens Jernbanetilsyn har gitt Bane NOR sikkerhetsgodkjenning som infrastrukturforvalter av det nasjonale jernbanenettet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra 1.januar 2017 er Bane NOR inftastrukturforvalter for jernbanenettet. (foto: Njål Svingheim)
- Vi er meget godt fornøyd med å ha mottat sikkerhetsgodkjenningen. Det er mange medarbeidere som har jobbet intensivt med søknaden for at vi skal komme i mål, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Jens Melsom

- Det har vært en fornøyelse å få jobbe med denne saken nå i temmelig nøyaktig ett år, sier Jens Melsom. Vi har gjennomført såkalte veiledningsmøter med Statens jernbanetilsyn hver måned fra og med november 2015 til og med juni 2016 der vi har avstemt søknadens struktur og innhold kontinuerlig. Dette har vært svært nyttig for oss, og etter hva oppfatter også en god prosess for Statens jernbanetilsyn, sier Melsom.

Vedtak
I vedtaket fra Statens Jernbanetilsyn står det følgende:

«Statens jernbanetilsyn gir Bane NOR SF sikkerhetsgodkjenning som infrastrukturforvalter for det nasjonale jernbanenettet, herunder også godkjenning til å drive egentransport i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastrukturen, samt å være opplæringssenter for tilknyttede førere. Det forutsetter at førere sertifiseres i henhold til forkunnskaper og førerkategorier oppgitt i søknaden.»

«Statens jernbanetilsyn godkjenner også Bane NOR som intern assesserende enhet type C for fagområdene: teknisk (infrastruktur (underbygning, overbygning, bruer, kontaktledning, lavspenning, banestrømsforsyning, signal, tele og rullende materiell) operasjonell (trafikkstyring samt personell for togframføring) og organisatorisk.»

«Sikkerhetsgodkjenningen gjelder fra 01.01.2017 til 31.12.2021.»

Tilsyn
Vedtaket om sikkerhetsgodkjenning følges opp gjennom tilsynsaktivitet. De tema som tilsynet ser kan være relevant å føre tilsyn med hos Bane NOR SF er blant annet følgende:

  • Leverandørstyring
  • Beredskap
  • Oppfølging av interne revisjoner
  • Risikovurderinger