Omfattende jobb for bedre spor i Hallingdal

Jernbaneverket er i gang med store arbeider for å heve kvaliteten på Bergensbanens spor gjennom Hallingdal. Sporet skal bli mer stabilt og da er drenering og kontroll på vannet nøkkelen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sesongen ble nyttet fullt ut, fra mai til snøen kom i november. Neste år gjenstår mindre arbeider før hele strekningen er klar for renseverkkjøring.

Fra Hønefoss til Haugastøl er avstanden 185 kilometer. Hele denne strekningen skal få en grundig forbedring av banelegeme og spor. Da sier det seg selv at det er en omfattende jobb. Bergensbanen har på denne strekningen så og si utelukkende samme trasé som ved åpningen i 1909. Senere er selvsagt sporstandarden økt flere ganger ved tyngre skinner og etter hvert også betongsviller, samt overgang fra grus- til pukkballast.Tor Veslegard Etter hvert som sporet opp gjennomårene har blitt nedkjørt så har man fylt etter med ny pukk og gjennomført jevnlig pakking av sporet. - Nå er det på høy tid å ta en gjennomgående sporfornyelse, forteller byggeleder Tor Veslegard som jobber i Jerbaneverket, prosjektavdeling vest på Ål. Etter hvert skal det kjøres ballastrenseverk på hele strekningen. 

Forberedende renseverk
En slik forberedende jobb består i å renske alle banens grøfter og stikkrenner, den går ut på å renske sideterrenget og å samle kabler i egne føringsveier slik at de ikke kommer i veien for ballastrenseverket. – Jobben startet i april i år og den største utfordringen vi har fått i fanget er kantsteinen som ligger nede under pukken fra den gang banen var ny, forteller Veslegard. Vi har fjernet tusenvis av meter med slik kantstein, noe som er nødvendig for å gjøre det mulig å komme fram med ballastrenseverk. Vi senker også banens linjegrøfter på lengre strekninger for å få bedre kontroll med vannet. – Vi startet ut fra flere stasjoner i april, forteller Veslegard. Gjennom hele sesongen har det vært holdt et høyt tempo og hele strekningen vil være klar for kjøring av ballastrenseverk som er planlagt med oppstart fra Hønefoss i 2018.

Mange tiltak
Gjennom de siste årene er det gjennomført mange tiltak for bedre rassikring på Bergensbanen. I Hallingdal er det blant annet utført større sikringsarbeider i Lindelia sør for Gulsvik der banen slynger seg i fjellsidene over Krøderen. Her er gamle fyllinger forsterket og det er lagt inn større stikkrenner og gravd dypere grøfter og bedret drenering.

-Det er sikring av vannveiene som gir størst gevinst for sporkvaliteten, forteller Veslegard. Vi ser at sporkvaliteten går opp på de strekningene der vi har gjennomført de forberedende renseverk-tiltakene.  Når vi så etter hvert kommer i gang med kjøring av selve ballastrenseverket  strekningen vi nå har forberedt for dette, så vil sporkvaliteten på Bergensbanen få et markant løft. Da blir det også mindre vedlikeholdskrevende å holde et godt og stabilt spor i mange år framover.

Her følger flere bilder fra arbeidene med forberedende renseverk. (Alle foto: Anders Knutson Medhus)

Store mengder pukk er kjørt ut og fylt på langs traseen. Her lastes det pukk fra Hol pukkverk.