Ny visuell identitet for Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen i Norge som del av det samlede transportsystemet. Dette gjenspeiles i det nyopprettede direktoratets visuelle identitet og logo som presenteres i dag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I mai 2015 presenterte Regjeringen en ny jernbanereform som et steg mot et bedre jernbanetilbud for passasjerer og godsnæringen. Som et resultat av dette ble Jernbanedirektoratet opprettet 5. februar 2016.

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger.

En identitet som gjenspeiler samfunnsoppdraget

I dag lanserte Elisabeth Enger, jernbanedirektør for Jernbanedirektoratet fra 1. januar 2017, visuell identitet for fremtidige ansatte i Jernbanedirektoratet.

- Vi har hatt en grundig prosess og er i dag veldig stolte av å presentere vår nye visuelle identitet. Logosymbolet er en fortolkning av direktoratets samfunnsoppdrag. Vi skal skape flyt, koblinger og sømløse overganger for enkeltmennesker og bedrifter på tvers av ulike transportløsninger, sier Elisabeth Enger.

-Vi må forstå de underliggende behovene for både enkeltreisende og enkeltbedrifter for å kunne utvikle morgendagens og fremtidens løsninger. Dette har vi valgt å synliggjøre gjennom bildebruk hvor vi kombinerer mennesker og infrastruktur og gjennom et grafisk element som tegner opp linjer og overganger i et samlet transportnettverk, sier Enger.

Forankret i jernbanen

- Fonten i navnetrekket er designet med utgangspunkt i jernbanens skinneprofil, selve bærebjelken i jernbanen. Fargene består hovedsakelig av sort hvitt, samt en klar blåfarge som skal bidra til at direktoratet skiller seg visuelt ut fra andre aktører i sektoren. I sum skal dette bidra til at Jernbanedirektoratet får en tydelig profil som er lett å kjenne igjen, sier Elisabeth Enger.  

Identiteten er utviklet sammen med designbyrået Uniform og vil bli tatt i bruk når Jernbanedirektoratet offisielt er operativt fra 1 januar 2017.

Kontaktperson:
Ann Kristin Bjernes, prosjektleder visuell identitet, epost: ann.kristin.bjerknes[alfakrøll]jbv.no