Full støtte til innføring av ERTMS

I revidert statsbudsjett 2016 ber regjeringen om Stortingets tilslutning for å kunne innføre ERTMS på jernbanen innen 2030.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Regjeringen godkjente 11. mai Samferdselsdepartementets tilrådning om oppstart av ERTMS-prosjektet innenfor Jernbaneverkets foreslåtte rammer. Anbefalt kostnadsramme for prosjektet er på 26 milliarder kroner.

Eivind Skorstad (v), prosjektsjef for innføring av ERTMS, og Sverre Kjenne, direktør i Signal og tele i Jernbaneverket.

Med proposisjon 126 S (2015-2016) ber regjeringen om Stortingets tilslutning for kunne innføre ERTMS på jernbanen innen 2030. Dette er et av de mest omfattende fornyelsesprosjekter på jernbanen noensinne. ERTMS betraktes som en forutsetning for å skape fremtidens jernbane.

– Det er en gledens dag for Jernbaneverket. Vi har respekt for oppgaven og er veldig motivert til å ta fatt på den, sier Eivind Skorstad, prosjektsjef for ERTMS. – Alle i ERTMS-prosjektet setter pris på denne solide tillittserklæringen fra regjeringen, sier han.

Tilbudsforespørsler før sommeren
Regjeringens proposisjon fastslår at Jernbaneverket kan inngå kontrakter for hele kostnadsrammen og prosjektomfanget i tråd med signalprosjektets kvalitetssikrede kontraktsstrategi.

– Dette er en merkedag! Nå er det full fart forover i ERTMS-prosjektet. Vi er allerede i gang med prekvalifisering og tar sikte på å sende ut tilbudsforespørsler før sommeren, sier Sverre Kjenne, direktør for Signal og tele i Jernbaneverket.