Feiret opprettelsen av Bane NOR

Jernbaneverket er historie, og på nesten seksti stasjoner rundt om i landet ble opprettelsen av Bane NOR markert mandag morgen. På Oslo S deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har trykket på den røde knappen, og sørget for at Bane NOR har kommet opp på tavla. T.v. konserndirektør Gorm Frimannslund. (Foto: Emil Aleksander Larsen, Berg-Hansen)Medarbeidere i Bane NOR delte ut kaffe og boller til pendlerne på alle stasjonene, og det var mange blide fjes og hyggelige kommentarer på morgenkvisten.

På Oslo S bidrog også Jernbanens musikkorps til å sette stemningen, og konserndirektør Gorm Frimannslund i Bane NOR hilste de frammøtte:

- Bane NOR vil være en sentral del av nordmenns hverdag. Hvert år reiser det mer enn 73 millioner passasjerer gjennom vårt jernbanenett. Jobben våre 4 500 dyktige og dedikerte medarbeidere gjør er et viktig bidrag for at samfunnet skal fungere. Vi skal gjøre vårt for å løse samfunnsoppdraget Bane NOR er tildelt og søke å innfri de forventninger som stilles til oss, sa Frimannslund.

Før samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avduket en nyttårshilsen fra Bane NOR på den store informasjonstavla på stasjonen, trakk han blant annet fram togets fortrinn som transportmiddel til og fra jobb i de store byene.

- For at togene skal være punktlige og til å stole på, er vedlikehold noe av det viktigste som Bane NOR skal drive med. 2017 blir et nytt stort vedlikeholdsår, og det bevilges stadig mer penger til forebyggende arbeid, sa statsråden, før han berørte noen av de sentrale endringene som omfattes av jernbanereformen.

- Et viktig grep er at vi nå samler eierskap og forvaltning av jernbanens eiendommer hos Bane NOR. Tidligere var dette delt mellom Jernbaneverket og ROM Eiendom, og nå får vi en bedre og mer effektiv forvaltning, sa Solvik-Olsen blant annet.

I tillegg til forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer har Bane NOR ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; samt trafikkstyring. Bane NOR har ca. 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Opprettelsen av Bane NOR er den del av jernbanereformen som Stortinget har sluttet seg til. Bane NOR eies av staten og blir etablert og regulert i henhold til reglene i statsforetaksloven.

Oslo S: Mange av lederne i Bane NOR deltok på markeringen. Her er konserndirektør for digitalisering og teknologi Sverre Kjenne og Sefrid Line Jakobsen, leder for stasjoner i Oslo-området. (Foto: Olav Nordli)

Bergen: På en stasjon preget av ombyggingsarbeider ble pendlerne oppvartet av blant andre områdedirektør Tony Dæmring (t.v.), trafikksjef Tom Kristian Dahle, Morten Grønland og Terje Erdal. (Foto: Emmeche Hjemmen)

Sandvika: Kundene på Sandvika stasjon ble møtt av en tallrik og humørfylt Bane NOR-gjeng. (Foto: Kjell Bakken)

Arna: Mens snøen lavet ned var prosjektsjef Hans-Egil Larsen og RAMS-leder Ole Frode Michaelsen og flere andre fra prosjektet Arna-Bergen i sving på Arna stasjon. (Foto: Ingvild Eikeland)

Eidsvoll: Denne muntre gjengen fra utbyggingsprosjektene Venjar-Langset og Kleverud-Sørli trosset morgenkulda for å glede togpendlerne fra øvre Romerike. (Foto: Hilde Marie Braaten)

Trondheim: God tilstrømning til utdeling av kaffe og boller på Trondheim S. (Foto: Dag Svinsås)

Stavanger: Det vanket mange lovord fra kundene også i Stavanger. Her er Trygve Synnevaag og Atle Havnerås i aksjon. (Foto: Henning Lode)

Signatur: Avtalen om overdragelse av jernbaneinfrastruktur til Bane NOR ble undertegnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Oslo S. (Foto: Emil Aleksander Larsen, Berg-Hansen)