Bergen stasjon pusses opp

På Bergen stasjon pågår det arbeider med de store stålbuene i toghallen. Samtidig pågår også opprusting av fasade, vinduer og dører i publikumsarealene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er anleggsvirksomhet og trangere forhold enn vanlig på Bergen stasjon fram til sommeren 2017. (Foto: Christian Lønøy)

(Oppdatert versjon 1.desember 2016)

-Det betyr at Bergen stasjon for togpassasjerene vil framstå som byggeplass fram til i sommeren 2017, sier prosjektleder Jarle Strønen i Jernbaneverket. Togtrafikken vil i liten grad bli berørt, men adkomsten til plattformene og tilgjengeligheten i toghallen er begrenset som følge av arbeidene.

Støy og begrenset tilgjengelighet
Av hensyn til sikkerheten for de reisende som følge av at plattformbredden er redusert, stanser de fleste togene utenfor toghallen. I perioder vil det pågå sandblåsing og smedarbeid på dagtid, noe som vil medføre betydelig støy. Dette påvirker særlig de som har sitt daglige virke i tredje etasje i stasjonsbygningen, men også for de reisende og andre brukere av stasjonen.

Jernbaneverket utfører omfattende arbeider med takkonstruksjonen i toghallen. Det går ut på at de store stålbuene i fagverk med tilhørende dragere og bærebjelker skal sandblåses og males. Taket er dekket med skiferheller og glass og jobben fører med seg at alle skiferheller må tas ned mens arbeidet utføres. Glassplatene i taket ligger på aluminiumsprofiler som ikke skal sandblåses, men alle løftes for skifte av pakninger. Jobben hadde oppstart i april 2016. 

. Planen var å bli ferdig i løpet av året, men arbeidet kommer til å fortsette frem mot sommeren 2017. Stålkonstruksjonene var mer skadet av korrosjon enn de første kartleggingene tydet på.

- Da stillaset kom opp og vi fikk undersøkt hver bjelke nøye, viste det seg at en hel del stål må byttes eller utbedres før det kan males. Hundre år med fukt og dueskitt har satt sine spor. Vi håper publikum vil være tålmodige mens arbeidet pågår, og gleder oss til å ønske velkommen til stasjonen når den står ferdig, sier Jarle Strønen.

Også fasader
Samtidig med dette utfører ROM Eiendom opprusting av fasader, vinduer og dører i publikumsarealene innerst i toghallen. Benker og tilhørende utstyr skal skiftes ut og lokalene for billettsalg og vektertjeneste skal bygges om slik at stasjonens opprinnelige preg blir bedre ivaretatt.

Bergen stasjon ble åpnet i 1913 og erstattet Vossebanens første endestasjon som lå på andre siden av Lille Lungegårdsvann. Stasjonen er tegnet av arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland og er den eneste i Norge med toghall som fortsatt er i bruk. Bergen stasjon ble fredet i 2003, noe som setter særlige krav til oppussingsarbeidene.