Åpnet ny terminal på Holmen i Drammen

Onsdag 14.desember åpnet den nye jernbaneterminalen på Holmen i Drammen. – Norges beste eksempel på en intermodal havn, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger ved åpningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den nye terminalen på Holmen i Drammen. (Foto: Nils J Maudal)
Prosjektet med bygging av nye spor for godstrafikken på Holmen i Drammen bidrar til å øke kapasiteten for både gods- og persontrafikken. Etter at de nye togrutene på Østlandet ble innført ble det også nødvendig å bygge om adkomsten til Holmen for godstog slik at disse ikke binder opp for mye kapasitet på hovedsporet mellom Drammen og Brakerøya stasjoner. Samtidig er investert i nytt sporområde ute på Holmen som øker kapasiteten på terminalen.

Drammen Havn på Holmen er landets største importhavn for biler og terminalen er også tilrettelagt for omlasting direkte fra sjø til bane. Sammen med jernbanedirektør Elisabeth Enger, ble terminalen åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik – Olsen. – Dette er et viktig tiltak for å få godstransport bort fra veiene. Denne kraftige veksten i jernbanesatsing gir resultater. Med nye spor på Drammen havn kan flere nye biler sendes med tog til sine nye eiere, sa Solvik-Olsen. Utbyggingen betyr at terminalen på Holmen kan ta i mot dobbelt så lange godstog som tidligere, og i tillegg vil det bli mulig å frakte biler og containere på samme tog.

Dette er bygget:

  • To nye adkomstspor
  • Fem nye spor med tilhørende ramper for biltog
  • 2600 meter nytt spor
  • Max toglengde er økt fra 300 til 576 meter
  • Rutene er lagt opp for 10 godstog i full lengde per døgn
  • Jernbanebru som skiller tog- og vegtrafikk
  • Nytt vegsystem som gir bedre trafikksikkerhet
  • Ombygging av havnelager for å gi plass for nye togspor
  • Total kostnad: 385 millioner kroner (godkjent budsjett var på 433 millioner)

Fra åpningen på Holmen: fv: Havnedirektør Einar Olsen, jernbanediektør Elisabeth Enger, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Johan Baumann og byutviklingsdirektør Bertil Horvli i Drammen kommune. (Foto: Beate Isetorp)