2016

 • Stabekk stasjon nominert til Betongtavlen

  Stabekk stasjon er ett av sju prosjekter som er nominert til prisen Betongtavlen for 2016. Vinneren blir kunngjort 29. november.

  Stabekk stasjon er ett av sju prosjekter som er nominert til prisen Betongtavlen for 2016. Vinneren blir kunngjort 29. november.
 • Vestfoldbanen stengt i fire uker, gjenåpnes 28/11

  Vestfoldbanen er stengt for trafikk mellom Drammen og Larvik/Skien fra klokka 01.00 lørdag 29. oktober, til klokka 04.00 mandag 28. november.

  Ingressbildet viser arbeider som skjer i den nye stasjonshallen i Holmestrand.
 • Forbod mot sal av brukte kreosotsviller

  Bane NOR har innført totalforbod mot å selje eller gje bort utrangert kreosotimpregnert trevirke. Alt slikt trevirke vert anten handtert som farleg avfall, eller brukt om att internt til jernbaneføremål.

 • Ekspresstog på Vestfoldbanen og flere godstog

  Fra ruteendringen i desember blir det flere tog på både Vestfold- og Dovrebanen. Men det er i godstrafikken det blir størst økning med flere nye godstogpar på hovedstrekningene.

 • NTP: Lanserer ny strategi for gods

  – Vi lanserer en bredere og mer optimistisk godsstrategi enn hva kanskje mange forventer. Vi ser at jernbanen kan utvikle løsninger som både er kommersielt og samfunnsøkonomisk forsvarlig. Det vil bidra til å overføre gods fra veg til bane, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

  Godstog ved Harran, Nordlandsbanen.
 • Mange ville høre om planene for 2017

  Over 200 personer fra Jernbaneverkets mange leverandører ville høre om planene for virksomheten i 2017. Hele leverandørmarkedet var representert.

 • Assistansetjeneste innføres på Asker og Sandvika stasjoner

  Blinde, svaksynte, bevegelseshemmede og andre med redusert fremkommelighet skal nå få hjelp på Asker og Sandvika stasjoner. Jernbaneverket innfører fra 15. oktober en assistansetjeneste til og fra togene.

 • Ny versjon av Togtider

  Jernbaneverkets app Togtider er her i ny og oppdatert versjon (2.0). I togtider får du informasjon om alle landets togavganger i sanntid og masse nyttig informasjon om stasjonen din. Last den ned fra App Store eller Google Play i dag.

  Jernbaneverkets app Togtider er her i ny og oppdatert versjon (2.0). I togtider får du informasjon om alle landets togavganger i sanntid og masse nyttig informasjon om stasjonen din. Last den ned fra App Store eller Google Play i dag.
 • Sykkelhotell i sykkelbyen Lillestrøm

  Det første av to sykkelhotell på Lillestrøm åpnet sine dører 10. oktober. På messesiden av stasjonen er det nå plass til 394 sykler innendørs, noe som skal bidra til at flere reiser kollektivt og miljøvennlig.

 • Kundeportalen er her

  Kundeportalen gir Jernbaneverkets kunder, jernbaneforetakene og terminaloperatørene, tilgang til informasjonen og tjenestene de trenger for å løse sine oppgaver. Intensjonen med kundeportalen er at samhandlingen, informasjonsflyt og effektivitet mellom infrastrukturforvalter og operatører skal bli bedre.

  Kundeportalen gir Jernbaneverkets kunder, jernbaneforetakene og terminaloperatørene, tilgang til informasjonen og tjenestene de trenger for å løse sine oppgaver.