2016

 • Vant internasjonal pris for 3D-modell

  En 3D-modell av 75 kilometer natur og bebyggelse på innlandet har skapt furore i Las Vegas. I natt norsk tid vant Jernbaneverket, Rambøll og Sweco prestisjetunge AEC Exellence Awards.

 • Dobbeltspor Trondheim – Stjørdal til 10 milliarder kroner

  Jernbaneverket har nå fått kostnadsberegnet de fire traseene som er aktuelle for dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal. To av alternativene er beregnet til å koste ca 10 milliarder kroner, de to øvrige alternativene blir vesentlig dyrere. Den samfunnsøkonomiske analysen vil avgjøre hva Jernbaneverket til slutt anbefaler.

 • Planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 på høring

  Planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 legges nå ut til høring. Alle som ønsker det kan komme med synspunkter, innspill eller opplysninger man mener Jernbaneverket og Statens vegvesen bør kjenne til. Frist for å sende inn merknader er 10. januar 2017.

 • Sikkerhetsgodkjenning av Bane NOR

  Statens Jernbanetilsyn har gitt Bane NOR sikkerhetsgodkjenning som infrastrukturforvalter av det nasjonale jernbanenettet.

 • Store arbeider på Vestfoldbanen ved Tønsberg

  Det gjennomføres store vedlikeholds- og fornyelsesarbeider flere steder på Vestfoldbanen i november. Særlig er det mye arbeid som legges ned for å bedre standarden på den såkalte sløyfa gjennom Tønsberg.

 • Tester syntetiske sviller på Sørlandsbanen

  Område Sør legger nå inn syntetiske sviller på ei bru ved Fidjetun på Sørlandsbanen. – Vi ønsker å finne en erstatning for kreosotimpregnerte sviller, sier prosjektleder Ingar Uldal.

 • Flott avslutning på 135 års toghistorie  i Holmestrand

  Klokken 00.48, lørdag 29. oktober 2016, kjørte det aller siste toget ut av Holmestrand sentrum, etter et seks minutter langt ekstraordinært stopp på torvet. Her var «halve byen» møtt opp med tuter, blåser, noen med flagg og noen i bunad, for å ta farvel med toget.

 • Streiken blant lokførerne over

  Norsk Lokomotivmannsforbund og NSB har søndag kommet til enighet og den langvarige streiken er over. De aller fleste tog vil dermed som de skal igjen fra mandag morgen.

 • Ny visuell identitet for Jernbanedirektoratet

  Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen i Norge som del av det samlede transportsystemet. Dette gjenspeiles i det nyopprettede direktoratets visuelle identitet og logo som presenteres i dag.

 • Sørlandsbanen ved Marnardal tidligst klar igjen lørdag

  Arbeidet med å reparere sporet ved Marnardal etter at en arbeidsvogn sporet av torsdag ettermiddag pågår for fullt. Hendelsen skjedde i forbindelse med vedlikeholdsarbeider da en frakoblet pukksugervogn fikk fart og gikk av sporet.