2016

 • Full TBM-produksjon på Follobanen

  Follobanens fjerde og siste tunnelboremaskin har startet sin ferd i retning Ski. Alle maskinene er nå i gang med å bore den nye tunnelen mellom Oslo og Ski.

  Ingressbildet viser fronten på tunnelboremaskinen Magda Flåtestad.
 • Jernbaneverkets julekalender 2016

  Åpne dagens luke i Jernbaneverkets julekalender og bli med i trekning.

  Ingressbildet viser Jernbaneverkets julekalender for 2016.
 • Bergen stasjon pusses opp

  På Bergen stasjon pågår det arbeider med de store stålbuene i toghallen. Samtidig pågår også opprusting av fasade, vinduer og dører i publikumsarealene.

 • Omfattende jobb for bedre spor i Hallingdal

  Jernbaneverket er i gang med store arbeider for å heve kvaliteten på Bergensbanens spor gjennom Hallingdal. Sporet skal bli mer stabilt og da er drenering og kontroll på vannet nøkkelen.

 • Holm - Nykirke tatt i bruk

  Mandag 28.november var det dobbel glede på Vestfoldbanen. For første gang rullet et rutetog inn i den nye stasjonshallen i Holmestrand. For det andre var det slutt på fire ukers togstans samtidig med med åpningen Holm - Nykirke.

 • Vestfoldbanen åpner mandag 28.november

  Holm-Nykirke: Etter fire ukers intensiv innspurt er nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke koblet på resten av Vestfoldbanen og klar for trafikk fra 28. november. Da åpner også nye Holmestrand stasjon, som er bygd inne i Holmestrandfjellet.

 • Slik er det nye strømforsynings-anlegget på Jærbanen

  665 millioner kroner og seks år har det tatt - men nå har Jærbanen mellom Egersund og Sandnes et flunkende nytt strømforsyningsanlegg som tåler orkan vindstyrke. Konseptet med autotrafoer har Jernbaneverket vært med på å utvikle, og er den nye standarden for jernbane i Norge. Se filmen om prosjektet.

  Ingressbildet viser det kontaktledningsanlegget på Sørlandsbanen.
 • Vossebanen vert stengd 26.og 27. november

  I helga skal Jernbaneverket arbeide på Bergen stasjon, i Fløen og nye Ulriken tunnel, samt rydde skog og drive ras- og flaumsikring mellom Arna og Voss. NSB set opp bussar på strekninga heile laurdag og søndag føremiddag.

 • 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen

  Jernbaneverket har besluttet at Ringeriksbanen skal planlegges og bygges med en lang tunnel uten dagsone ved Rustan i Bærum.

 • Nytt kontaktledningsanlegg på Jærbanen fullført

  Jernbaneverket har nå fullført byggingen av nytt kontaktledningsanlegg på strekningen Egersund – Sandnes. En utslitt 60 år gammel kontaktledning er erstattet av en ny standard for slike anlegg.