2016

 • Regjeringen lyser ut konkurranse om persontrafikk

  Regjeringen vil konkurranseutsette persontrafikken på Sørlandsbanen, Dovrebanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Meråkerbanen.

 • Morten Klokkersveen blir prosjektdirektør for Ringeriksbanen og E16

  Morten Klokkersveen (48) er ansatt i Jernbaneverket som prosjektdirektør for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. Prosjektet vil være et felles prosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen.

  Foto viser portettbilde av Morten Klokkersveen. Foto: Freddy Fagerheim.
 • Nytt kjernenett for togkommunikasjon satt i drift

  Denne helgen ble en ny sentral for togkommunikasjon satt i drift hos Jernbaneverket. Med den åpnes et nytt kjernenett som skal forhindre at togtrafikken i Norge stanser på grunn av manglende kommunikasjon mellom togledersentralen og lokførere.

 • Utfordrande rehabiliteringsjobb på Bergen stasjon

  I fleire månader framover vil Bergen stasjon framstå som ein byggjeplass. Denne gongen er det dei store stålbogane i toghallen som skal pussast opp.

 • Sikkerheten i 2015: -Planovergangene en betydelig risiko

  Det skjedde 10 sammenstøt mellom tog og bil på planoverganger i fjor. -I tillegg til folk som går i sporet er dette jernbanens største løpende risiko, sier sikkerhetsdirektør Rannveig Hiis-Hauge i Jernbaneverket.

 • Follobanen: Ny milepæl i tunnelen

  På Sydhavna har Follobaneprosjektet sprengt og splittet gjennom flere hundre meter hardt fjell de siste månedene. Nå er adkomsttunnelene inn til den inngående Østfoldbanen ferdig, og drivingen av ny jernbanetunnel kan begynne for fullt.

 • Arbeider i Oslotunnelen helgen 23/1 - 24/1

  Oslotunnelen er stengt for togtrafikk hele lørdag 23.januar. Strekningen Oslo S - Skøyen er stengt på grunn av anleggsarbeider i 24 timer fra lørdag 23/1 kl 04.00.

 • Arbeider på Jærbanen og Askerbanen denne helgen

  Arbeidet med bygging av nye kjøreledninger på Jærbanen pågår for fullt. På Askerbanen stoppes togtrafikken i ti timer på grunn av kontroll av anleggene.

 • Første kontrakt for elektrifisering i Trøndelag

  Jernbaneverket har inngått kontrakt med Sweco som rådgiver for detaljplanlegging i elektrifiseringsprosjektet på strekningene Trondheim - Steinkjer og Hell - Storlien. Dette er den første kontrakten i elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag.

 • Østfoldbanen: En jernbane for fremtiden

  Konseptet for utbygging av Østfoldbanen med stopp i alle Østfoldbyene er vedtatt av et samlet Storting, og er den beste totalløsningen for togtrafikk lokalt, regionalt og nasjonalt. Det nye dobbeltsporet vil gi betydelig kortere reisetid, flere avganger og et mer fleksibelt togtilbud.