2016

 • Feiret opprettelsen av Bane NOR

  Jernbaneverket er historie, og på nesten seksti stasjoner rundt om i landet ble opprettelsen av Bane NOR markert mandag morgen. På Oslo S deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Fra Jernbaneverket til Bane NOR

  Jernbaneverket legges ned 1. januar 2017. Fra samme dato overtar Bane NOR ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

 • Vedtak i Stange og Ringsaker, ikke endelig avklaring på Hamar

  Kommunene Stange og Ringsaker har enstemmig vedtatt Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for dobbeltspor. Hamar kommune har vedtatt trasé øst, og saken ender derfor på Kommunal- og moderniseringsdepartementets bord.

 • Jernbaneverkets anbefalte alternativ vedtatt i Drammen

  Tirsdag 20.12 ble trasévalget for den nye Vestfoldbanen gjennom Drammen vedtatt i bystyret. Dermed kan Jernbaneverket gå videre med utredning og planlegging av den nye traseen, som skal gå Vest for Nybyen.

 • Vil prosjektere jernbane dobbelt så fort

  Utålmodige politikere ønsker seg stadig raskere planlegging av samferdselsprosjekter. Nå får de svar fra Jernbaneverket: En ny metode skal halvere prosjekteringstiden!

 • Endret parkeringsavgift ved Lillehammer stasjon

  Fra 1. desember 2016 er parkeringsavgiften ved Lillehammer stasjon økt.

 • Åpnet ny terminal på Holmen i Drammen

  Onsdag 14.desember åpnet den nye jernbaneterminalen på Holmen i Drammen. – Norges beste eksempel på en intermodal havn, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger ved åpningen.

 • Sykkelhotellene får internasjonal oppmerksomhet

  Jernbaneverkets sykkelhoteller får stadig mer oppmerksomhet, spesielt i utlandet. Flere anerkjente tidsskrifter og arkitekter trekker dem fram som nyskapende og innovative. Her er en oversikt over lenker til aktuelle artikler.

  Jernbaneverkets sykkelhoteller får stadig mer oppmerksomhet, spesielt i utlandet. Flere anerkjente tidsskrifter og arkitekter trekker dem fram som nyskapende og innovative. Her er en oversikt over lenker til aktuelle artikler.
 • Holm-Nykirke: Offisiell åpning 17. desember 2016

  Lørdag 17. desember skal vi feire nytt dobbeltspor og ny, fantastisk jernbanestasjon!

 • Storavtale om droneflyging

  Jernbaneverket undertegnet 8. desember landsdekkende rammeavtaler om dronetjenester. Kartlegging og observasjon ved skred, ras eller flom er det viktigste av flere områder hvor avtalene kan brukes.