Tildelingsbrevet: 18,2 milliardar for 2016

Jernbaneverket har nå fått tildelingsbrevet for 2016. Det er løyvd 18,2 milliardar kroner til Jernbaneverket dette året.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Av dette skal:

  • 8,1 mrd til drift og vedlikehald
  • 5,8 mrd til investeringar
  • 4,1 mrd på Oslo - Ski (Follobanen er eigen budsjettpost)
  • 149 millionar til drift og vedlikehald av Gardermobanen

For utan at tildelingsbrevet frå Samferdselsdepartementet stadfester løyvingane og fordelinga på hovudpostane for 2016, inneheld brevet óg ei rad målsettingar og krav som Jernbaneverket skal styrast etter i året som kjem. Tildelingsbrevet er lagt ved denne saka.
Illustrasjonsbilete: Sporombygging på Dovrebanen i 2015. Løyvingane for 2015 gjert et Jernbaneverket kan halde fram med å ta inn på etterslepet i vedlikehaldet. (Foto: Njål Svingheim)