Stjørdal stasjon: vedlikeholdsarbeid

Jernbaneverket utfører nødvendig vedlikehold av sporene på Stjørdal stasjon 2. – 6. desember. På grunn av den ordinære toggangen må dette arbeidet utføres om natten mellom kl. 20.00 og 06.00.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Arbeidene utføres for å bedre kvaliteten på sporet og passasjerenes reisekomfort. Arbeidene kan medføre støyproblemer for våre naboer og vi beklager dette, men vi vil gjøre vårt ytterste for å minimalisere eventuelle ulemper.

For nærmere informasjon kan du kontakte ansvarlig for arbeidene Rune Wærnes tlf. 404 22 172 / Jonny Røkke tlf. 916 92 530.