Sterkt redusert kapasitet på Oslo S i uke 31, 1. - 7. august 2016

Sommeren 2016 blir det hektisk anleggsvirksomhet på Oslo S og perioder med stengte strekninger eller redusert kapasitet. Mest kritisk blir uke 31 når vi innstiller alle avganger mellom Oslo S og Grefsen, Bryn, Lillestrøm og Ski.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Hva skal skje på Oslo S i sommer?

Jernbaneverket skal til sommeren bytte ut spor og strømforsyningsanlegget på en tredjedel av Oslo S samtidig som Follobanen er under utbygging langs Østfoldbanen ut av Oslo S. Tiltakene er så omfattende og henger sammen på en slik måte at det må arbeides sammenhengende i seks uker. Mesteparten av denne tiden vil togene gå som normalt på Oslo S, men arbeidene vil også medføre perioder med helt ellers delvis stengte strekninger.

Arbeidet i forbindelse med Follobanen

I forbindelse med anleggsarbeidene på Follobanen må deler av det jernbanetekniske anlegget på Østfoldbanen ut av Oslo S rives. Dette bygges så opp igjen i uke 31 i forbindelse med avslutningen av anleggsarbeidene. I samme uke stenges sporene i Brynsbakken fordi det her skal bygges nye kjøreledninger på en del av strekningen.

Testing og sikkerhet

I tillegg skal signalanlegget testes før togene igjen kan begynne å bruke den delen av stasjonen som er fornyet. For at disse arbeidene og testene skal gjøres raskt og sikkert, er det nødvendig å stenge togtrafikken både på Østfoldbanen og i Brynsbakken inn mot Oslo S. Togene vestover mot Asker og Drammen vil gå som normalt fra Oslo S i uke 31.

Når skal arbeidet være ferdig?

Den store fornyelsen av Oslo S skal være ferdig ved inngangen av 2018. Etter dette vil Oslo S berøres av utbyggingen av Follobanen fram til prosjektet er ferdig i 2021. Da vil en fornyet sentralstasjon og en ny, rask togforbindelse til Ski mot Østfold gjøre det mulig å utvikle et enda bedre kollektivtilbud til den raskt voksende befolkningen rundt hovedstadsområdet.

Hva betyr dette for deg som reiser med tog?

For deg som reisende betyr dette to perioder med et alternativ reisetilbud:

25. juni til 3. juli (uke 26)

All togtrafikk mellom Oslo S og Ski innstilles og det blir satt opp alternativ transport.

1. til 7. august (uke 31)

All togtrafikk mellom Oslo S og Bryn, Grefsen, Ski og gjennom Romeriksporten til Lillestrøm innstilles. Det er ikke nok kapasitet i veisystemet rundt Oslo S til å håndtere alle reisende med alternativ transport i denne uka, derfor må de reisende i rushtidene regne med ekstra lang vente- og reisetid. Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet, til å vurdere om de kan unngå å reise på de berørte strekningene eller ikke reise i rushtiden på morgenen og ettermiddagen denne uken.

Se full oversikt over alternativ transport i sommer.

Vi beklager de ulemper sommerens anleggsarbeider på Oslo S måtte skape for deg som reisende.

Bakgrunn

Økt satsing på jernbanen med mer penger til investeringer, fornyelse og vedlikehold fører til økt byggeaktivitet på jernbanen. Sommeren 2016 blir det hektisk anleggsvirksomhet på Oslo S og perioder med stengte strekninger eller redusert kapasitet i nord- og sørøstlig retning. Mest kritisk blir uke 31 når vi innstiller alle avganger mellom Oslo S og Grefsen, Bryn, Lillestrøm (Romeriksporten) og Ski samtidig som det er omfattende veiarbeid på Ring 3.