Stadig bedre tilgjengelighet på stasjonene

De siste årene har Jernbaneverket jobbet intensivt og målrettet for å bedre tilgjengeligheten på stasjonene. 2015 har vært et rekordår for universell utforming av stasjoner. Her er oversikten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Trondheim stasjon er universelt utformet. (Foto: Helle Toft)

10 stasjoner universelt utformet

I 2012 utførte Jernbaneverket en kartlegging av tilgjengelighetsnivået på alle 

Helle Toft har spisskompetanse innenfor universell utforming og tilgjengelighet i Jernbaneverket. (Foto: Hilde Lillejord)- Høyere fokus og økt kunnskapsnivå rundt temaet har vært med på få gode løsninger på stasjonene, mener Helle Toft, som arbeider med universell utforming i Stasjonsenheten i Jernbaneverket.stasjoner. 97 stasjoner fikk status «tilgjengelig», 2 fikk status "universelt utformet". I dag har 103 stasjoner status som "tilgjengelig", mens 10 stasjoner er «universelt utformet». 6 av disse har fått godkjenningen i 2015.

Stasjonene som til nå er universelt utformet er:

Stasjoner med planer for universell utforming

Det er flere stasjoner fremover som vil tilfredsstille kravene til universell utforming. I 2015 forventes ytterligere 4 stasjoner å få status som universelt utformet. Dette er:

I tillegg er flere stasjoner i prosjekteringsfasen og vil fremstå som universelt utformet når de gjenåpnes. Dette gjelder blant annet:

Hele Østre linje kan bli universelt utformet

Østre Linje blir landets første strekning hvor stasjonene og togmateriellet oppfyller kriteriene for universell utforming. 4 av strekningens 7 stasjoner fra Ski til Mysen er i dag universelt utformet. Dette er Kråkstad), Tomter, Spydeberg og Mysen. Askim skal også stå ferdig universelt utformet når de siste tiltakene som gjelder merking og taktilt språk er utført.

Skotbu og Knapstad er tidligere oppgradert til nesten universell utforming. Med enkle tiltak som ledesystem for synshemmede og blinde kan også disse 2 stasjonene bli universell utformet. Disse tiltakene er allerede utredet. Oppgraderingen av stasjonene på Østre linje har bakgrunn i at strekningen skulle oppgraderes til ERTMS.

Spydeberg stasjon med ledelinjer og heishus (Foto: Helle Toft)

Mindre tiltak øker tilgjengeligheten

Stasjonsenheten har siden 2012 arbeidet aktivt med å fjerne mindre hindringer på stasjonene. Dette innebærer å utbedre belysning og skilting, merke trinn, trapper og glassflater slik at risiko for uhell minsker. I tillegg er det også justert trekkraft på dører og implementert automatisk dørautomatikk. Stasjonsenheten har fjernet mindre hindringer på ca 100 stasjoner på 4 år. Målet er å fjerne alle mindre hindringer på alle stasjonene innen utgangen av 2017. Det gjenstår ca 180 stasjoner.