– Vi skal lykkes med innføring av ERTMS

I slutten av august markerte samferdselsministeren åpningen av Norges første ERTMS-strekning. Dette er et enormt teknologisk fremskritt for jernbanen. Men helt problemfritt har det ikke vært. Direktør for signal og tele i Jernbaneverket, Sverre Kjenne, forklarer hvorfor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sverre Kjenne, direktør for Signal og tele i Jernbaneverket, har det overordnede ansvar for innføring av ERTMS på jernbanen.ERTMS er et avansert, databasert signalsystem som bruker togradio for å sende kjøretillatelser til lokfører. Det betyr at lyssignaler er fjernet, og flere potensielle feilkilder langs sporet er borte. Jernbaneverket har naturligvis testet og gransket systemet grundig før det ble tatt i bruk, men selv etter en utførlig testing, har vi dessverre støtt på noen overraskelser, sier Sverre Kjenne.

Tett samarbeid med NSB
– Det er særlig vending av doble togsett som har bydd på utfordringer for anlegget om bord på toget. Dette har dessverre ført til at mange reisende har blitt rammet av togforsinkelser den første måneden. Det beklager vi på det sterkeste, sier Kjenne og understreker at Jernbaneverket samarbeider tett med NSB for å finne løsninger.

Peker i riktig retning
Direktøren for Signal og tele påpeker også at pilene for punktlighet peker i riktig retning. – Våre siste målinger viser en punktlighet på 84 prosent. På landsbasis er målet 90 prosent, og sammen med NSB skal vi fortsette arbeidet med å heve punktligheten på Østfoldbanen østre linje til et nivå som ligger over snittet for resten av landet.

Optimistisk
–Til tross for utfordringene vi står midt oppe i, er jeg overbevist om at sluttresultatet vil bli tilfredsstillende for de reisende, sier en optimistisk signaldirektør, og minner om at forutsetningen for fremskritt er å våge å ta i bruk moderne teknologi.

Stor betydning
– Ellers er det verdt å nevne at vi i forbindelse med innføringen av ERTMS på Østre linje har investert over én milliard kroner på jernbanen i indre Østfold. Et topp moderne signalanlegg er på plass, en rekke stasjoner er oppgradert. Og fortsatt er vi bare helt i starten av ERTMS-eventyret. Det må vi ikke glemme, sier Sverre Kjenne og fremholder at alle erfaringer på godt og vondt fra Østre linje vil ha stor betydning i det videre arbeidet med å innføre ERTMS i resten av landet.