Satsing på traineer får enorm interesse

Jernbaneverkets traineeprogram blir nå utvidet både i antall og med flere fagområder. Årsaken er gode erfaringer med ordningen. Nå er det over 1450 søkere til 25 plasser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Marie Svensli og Knut Erik Storsand kan fortelle om enorm interesse for Jernbaneverkets traineeordning. Foto: Njål Svingheim (alle)

Jernbaneverket har firedoblet inntaket av traineer i år. I de foregående årene har inntaket vært 7-8 traineer årlig. I høst ble 19 stillinger utlyst etter vedtak i Jernbaneverkets ledelse, og nå er det vedtatt å øke dette inntaket med ytterligere seks stillinger. Bakgrunnen er at søkermassen til disse stillingene er så sterk og at ledelsen ser et behov for enda større kapasitet. - Utvidelsen av traineeprogrammet skyldes også at de som ansettes har bevist sin merverdi for Jernbaneverket så tydelig, sier Marie Svensli. Hun har jobbet med kvaliteten i programmet siden 2008. Ved søknadsfristens utløp var det hele 1451 søkere til de 25 plassene.

-Vi i Jernbaneverket er glade for at så mange høyt kvalifiserte kandidater ser på oss som en attraktiv arbeidsgiver og som en arbeidsgiver som gir spennende muligheter både faglig og karrieremessig, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Jernbanen og jernbanesektoren er i kraftig vekst og vi har store og spennende utfordringer foran oss de neste årene, sier Enger. – Vi står foran og er i gang med noen av Norges mest spennende byggesprosjekter og vil trenge flinke folk i alle våre fagområder, legger hun til.

Personlig oppfølging
Kjernen i programmet er ansettelse av dyktige nyutdannede som får en tett personlig oppfølging fra seniorressurser i Jernbaneverket. Det er også vesentlig at de får et faktisk utøvende ansvar i viktige prosesser i virksomheten. - Traineene leverer faktisk arbeid og dette gjør dem attraktive i organisasjonen, sier Svensli.

En evaluering av ordningen internt i Jernbaneverket viser gode erfaringer med ordningen, og disse hovedpunktene trekkes fram:

  • Traineene leverer faktiske resultater mens de lærer
  • Traineene får og tar tidlig ansvar
  • Traineene har et ønske om framtidig ledelse
  • Etter endt program har traineene:
    • inngående kjennskap til UPB-prosessen (utrede, planlegge, bygge)
    • bred og tverrfaglig forståelse
    • bredt nettverk internt

Utvider
Med de 13 som for tiden deltar i Jernbaneverkets traineeprogram har vi til sammen ansatt 44 siden oppstarten i 2008. 21 av de 31 som så langt er ferdige har gått inn i lederstillinger i Jernbaneverket, åtte har gått til andre virksomheter i jernbanesektoren, og bare to gått over i andre sektorer, forteller Marie Svensli. Selv om målet er å rekruttere ledere til Jernbaneverket, så er det uansett verdifullt for jernbanen at også de fleste av dem som slutter hos oss forblir i sektoren, legger hun til.

Så langt har det utelukkende vært innenfor prosjektledelse at det har vært rekruttert traineer i Jernbaneverket. Nå utvides ordningen og hele 25 stillinger er nå lyst ut. De fleste stillingene gjelder fortsatt prosjektledelse, men nå kommer vi i tillegg med stillinger innenfor infrastruktur generelt og også innen signalfaget og generell ledelse, sier Svensli.

Simen Grenersen har gjennomført Jernbaneverkets traineeordning og anbefaler ordningen til andre.-Jeg har fått store muligheter!

-Jernbaneverkets traineeordning har fungert utmerket for meg. Jeg har fått muligheten til å prøve meg frem med relevante problemstillinger i de ulike planfasene innenfor kontrollerte former. Det sier Simen Grenersen som nå er ansatt som prosjektleder

- Mens jeg gjennomførte traineeordningen, ble det avsatt tid og ressurser til å «backe meg opp» og veilede meg frem til å bli selvstendig og trygg i mine avgjørelser. Etter å ha gjennomført traineeordningen har jeg fått muligheten til å lede mine egne prosjekter. I det første året etter avsluttet traineeprogram overtok jeg prosjektledelsen for Bjørnfjell kryssingsspor i avsluttende fase, samt at jeg har vært prosjektleder for fornyelsesprosjekter på Ofotbanen. Fra 2016 skal jeg inn som prosjektleder på bygging av nytt kryssingsspor Djupvik, som blant annet innebefatter driving av en 800 m lang tunnel, forteller Simen Grenersen.

- Jeg vil anbefale alle som har interesse for tekniske og / eller administrative utfordringer å delta i traineeprogrammet. Jeg har erfart at innenfor min enhet i prosjektavdelingen i område nord kan man fordype seg i tekniske fag eller prosjektadministrasjon. Er man framoverlent og initiativrik er det kun en selv som begrenser hvor man når, sier Grenersen. Han mener også at ordningen er med på å synliggjøre Jernbaneverket som en aktuell arbeidsgiver for nyutdannede, og at det er en fin måte for Jernbaneverket å sikre seg "friskt blod" i organisasjonen.
Spennende utfordringer: Prosjektleder Simen Grenersen orienterer folk fra Samferdselsdepartementet, nærlingslivet og Jernbaneverkets ledelse ved åpningen av Bjørnfjell kryssingsspor.

Sterk bakgrunn
- Vi antok da vi planla utlysningene at vi kunne nå fram til opp mot 600 søkere, sier Knut Erik Storsand som jobber med rekrutteringen til traineeprogrammet. Det ville vært en fordobling av den store søkermassen fra i fjor. Når vi nå nesten femdobler tallet på søkere så er det over all forventning og svært gledelig. Mange internt i Jernbaneverket, spesielt blant traineene, har bidratt aktivt til profilering av programmet. De personlige møtene studentene har med oss er svært viktige, i mange av søknadsbrevene er det slik at man viser til konkrete situasjoner og navngitte personer de har møtt fra Jernbaneverket som en av grunnene til at de søker. Vi har også satset mer på en tydelig profilering gjennom bedriftspresentasjoner, karrieredager og annonsering.

Alt dette sammen med øvrig omdømmebygging kan nok forklare noe av økningen i søkertallet. Men det er også sannsynlig at vi ser effekten av at oljesektoren ikke tilbyr like gode karrieremuligheter som før. Flere av søkerne har med seg erfaring fra oljesektoren gjennom sommerjobber eller traineeprogram. – Både antallet og kvaliteten på søkermassen lover uansett veldig godt for vår mulighet til å finne gode kandidater til programmet vårt, sier Storsand.