Rekordstor satsing på planlegging

Regjeringen satser hardere på InterCity-nettet på Østlandet. For 2016 er det satt av 835 millioner kroner til planlegging av de fire InterCity-strekningene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Med regjeringens bevilgning på 835 millioner kroner til videre planlegging, kan InterCity-prosjektet holde god fremdrift for 2016. Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord/JBV

På dagens tre InterCity-linjer mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien videreføres planleggingen. For disse tre InterCity-strekningene legger regjeringen opp til å følge tidsplanen for utbygging som er angitt i Nasjonal transportplan 2014-2023. Dette betyr at det skal være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Hamar, Tønsberg og Seut utenfor Fredrikstad i 2024. Ambisjonen er at sammenhengende dobbeltspor skal være fullt utbygd på de tre InterCity-strekningene i 2030.

 - Regjeringens bevilgning på 835 millioner kroner til videre planlegging av InterCity-strekningene er gledelig, og betyr at vi kan holde god fremdrift, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen.

Anne Siri Haugen, prosjektdirektør for InterCity-planleggingen. Foto: Ingunn Monstad/JBV

120 millioner til Ringeriksbanen
Av de foreslåtte midlene til planlegging av InterCity-utbygging, er 120 millioner kroner satt av til videre planlegging av Ringeriksbanen, den fjerde InterCity-strekningen på Østlandet. Regjeringen har i 2015 gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å starte reguleringsarbeidet for Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss og ny E16 som et felles prosjekt. Videre regulering gjennomføres med sikte på mulig felles anleggsstart i 2019 og mulig ferdigstilling av veg og bane i 2024. Det er lagt opp til å bruke statlig reguleringsplan.

Kilde, Statsbudsjettet 2016:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/full-fart-i-utbygging-og-planlegging-av-nye-jernbaneprosjekter/id2457199