Ofotbanen med 30% større kapasitet

Torsdag 17.september ble de to nye kryssingssporene på Rombak og Bjørnfjell offisielt åpnet av statssekretær John-Ragnar Aarseth. Med dette er kapasiteten på Ofotbanen økt med 30 %.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Statssekretær John Ragnar Aarseth åpner Rombak kryssingsspor offisielt ved å gi symbolsk klarsignal for malmtoget. Alle foto: Njål Svingheim)
Arbeidet med å øke kapasiteten på Ofotbanen har nådd en viktig milepæl når de to nye lange kryssingssporene nå er er offisielt åpnet. På både Rombak og Bjørnfjell er det bygget tre nye spor med effektiv lengde på over 1000 meter. Sammen med kryssingssporene på stasjonene Katterat og Straumsnes som ble fullført for noen år siden, er kapasiteten på  Ofotbanen økt med 30 prosent. 

Stor betydning
- Dette er en svært viktig bane, både for malmtrafikken og for vareforsyningen til Nord-Norge, sa statssekretær John Ragnar Aarseth i Samferdselsdepartementet. Den kapasitetsøkningen vi nå har oppnådd  betyr mye for veldig mange og er et viktig skritt på veien mot et dobbeltspor på Ofotbanen i framtida, sa Aarseth før han vinket med det grønne flagget og ga klarsignal for et ventende malmtog som fullførte den offisielle åpningen.
På Bjørnfjell holdt prosjektleder Simen Grenersen er orientering om anlegget. - Det mest spesielle her opp er vel at vi i fjor måtte brøyte oss inn for å starte opp i mai og brøyte oss ut igjen når vi avsluttet i september, sa Grenersen.

Det 1067 meter lange nye kryssingssporet ble allerede tatt i bruk for et par uker siden og togdriftsleder i Narvik, Bill Olaissen, forteller at de straks merket betydningen av sporet. – Det var virkelig godt for trafikkavviklingen å få på plass dett sporet, sier Olaissen.  Alle de fire mellomstasjonene Straumsnes, Rombak, Katterat og Bjørnfjell på norsk side kan nå ta kryssinger av de nye malmtogene med 750 meters lengde. Tilsvarende utbygging er også foretatt på svensk side.

Ett år før tiden
Både infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund i Jernbaneverket og logistikksjef i LKAB, Anders Björnström var imponert over den raske framdriften i anleggene. –Opprinnelig plan tilsa at Rombak først skulle tas i bruk høsten 2016, så det er virkelig imponerende at man her har klart å bygge et så stort anlegg så raskt og heldigvis også uten alvorlige skader, sa Frimannslund. Når vi tenker på at anleggssesongen her oppe er sterkt begrenset til noen hektiske sommeruker, blir det enda mer imponerende at dette allerede er fullført, la han til. Gruveselskapet LKAB betaler 30 prosent av kostnadene ved utbyggingen av de to nye kryssingssporene. – Denne kapasitetsøkningen er helt nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre planer framover, sier Anders Björnström.

Åpningsmarkeringen ble gjennomført ved at inviterte gjester fra departement, LKAB, entreprenører og Jernbaneverket reiste med ekstratog til først Bjørnfjell og deretter Rombak stasjoner.  De nye anleggene ble presentert av prosjektlederne Simen Grenersen på Bjørnfjell og Trond Hermansen på Rombak.
Prosjektleder Trond Hermansen orienterer om Rombak Kryssingsspor. - 450 salver og 19.000 lastebillass måtte til, forteller Hermansen.

Videre
Arbeidet med kapasitetsøkning fortsetter, allerede i oktober starter forarbeidene til neste nye kryssingsspor som skal bygges ved Djupvik, midt mellom Narvik og Straumsnes, deretter skal Narvik stasjon forlenges. Når Djupvik er ferdig bygget og Narvik stasjon ferdig forlenget vil alle banens stasjoner ha kryssingsspor på over 1000 meter. Det pågår for tiden også et stor arbeid med å skifte ut 150 kraftmaster langs Ofotbanen (fjernledningen).

Fakta Bjørnfjell

 • Byggestart: mai 2013 (forarbeider i 2012)
 • Tatt i bruk: september 2014
 • Effektiv lengde: 1030 meter, tre spor (tidligere 550 meter)
 • Ny undergang under sporene
 • Ny plattform for persontog
 • Nye snøoverbygg i østre og vestre ende
 • Kostnad: 295 millioner kroner
 • 3900 meter nye spor og fem nye sporveksler
 • 50 km kabel byttet ut
 • Nytt kontaktledningsanlegg og nytt utvendig signalanlegg
 • Ny anleggsvei

Fakta Rombak

 • Byggestart: juli 2014
 • Tatt i bruk: september 2015
 • Effektiv lengde: 1067 meter, tre spor (tidligere 568 meter)
 • Ny undergang under sporene
 • Ny plattform for persontog
 • Kostnad 395 millioner kroner
 • Sprengning og flytting av 120 000 m3 fast fjell
 • Nytt kontaktledningsanlegg og nytt utvendig signalanlegg
 • 4110 meter nytt spor og fem nye sporveksler
 • Ny 50Hz kraftforsyning
 • Ny anleggsvei