Offentlig journal på ny plattform

Fra 14.desember publiseres Jernbaneverkets postjournaler på OEP, offenlig elektronisk postjournal.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle brukere. 

Lenke til OEP