Ny runde med omfattende helgearbeider

Arbeidet med å modernisere jernbanenettet pågår for fullt. Denne helgen er det duket for omfattende arbeider på Østfoldbanen. Sørlandsbanen og Randsfjordbanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Signalarbeider. Foto: Cathrine Riis.

Anleggsarbeidene innebærer buss for tog. For nærmere detaljer om det alternative transportopplegget viser vi til NSBs hjemmesider.

Østfoldbanen
På Østfoldbanen skal det utføres omfattende arbeider en rekke steder langs strekningen. Både østre og vestre linje omfattes av arbeidene, og det kjøres buss for tog gjennom hele helga.

Mellom Bekkelaget og Nordstrand på delstrekningen Oslo S. – Ski vil det bli utført arbeider på stikkrenne og støttemurer. Ved Myrvoll og Oppegård skal sporveksler byttes ut. Også mellom Langhus og Ski vil det foregå sporarbeider. Ved Oppegård og Langhus vil det i tillegg vil det bli foretatt oppgradering av kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm.


Delstrekningen Ski – Moss
Ved Tveter skal nye drensrør presses på plass under sporene. God drenering av vann er et viktig tiltak for å forebygge utglidning av masser, spesielt i perioder med mye nedbør. På strekningen Sandbukta-Moss utføres svillebytte, og ved Moss stasjon skal arbeidene på stasjonsbygningen etter planen fullføres i løpet av helgen.

På delstrekningen Moss-Sarpsborg blir det hektisk aktivitet med omfattende pakking (stabilisering) av sporet en rekke steder. Mellom Onsøy og Fredrikstad vil det i tillegg bli utført skinnebytte, og i Sarpsborg skal det bygges nytt spor.

Mellom Sarpsborg og Halden vil det blant annet foregå vegetasjonsrydding, kabelarbeider samt etablering av nye føringsveier (kabelkanaler) rensk av drensgrøfter. Mellom Ingedal og Halden vil det i tillegg bli utført diverse signalarbeider.

Østre linje
En travel helg blir det også på østre linje. Blant annet ved Tomter hvor en ny jernbanebru skal på plass. I tillegg skal det utføres diverse sporarbeider samt arbeider på anleggene som forsyner togene med kjørestrøm. Ved Mysen vil det pågå arbeider på overgangsbrua ved stasjonen.


Sørlandsbanen
I løpet av arbeidshelga skal det utføres diverse vedlikeholdsarbeider på strekningen mellom Hokksund og Kongsberg. Blant annet skal det gjøres ras- og flomundersøkelser, samt årlig kontroll av signalanlegget. Utenfor Hokksund stasjon skal det fjernes trær langs linja. Dette bedrer siktforholdene for lokomotivførerne og er dermed et viktig sikkerhetstiltak. I tillegg hindrer det trær å falle over kontaktledningsanlegget som kan føre til stans i togtrafikken. På Sørlandsbanen vil det også foregå utskifting av skinner, samt innlegging av ny kulvert ved Rødgata planovergang.

Randsfjordbanen
På Randsfjordbanen fortsetter arbeidet med rehabilitering av Døviksfossen bru. Sandblåsing og maling er noe av arbeidet som vil bli utført i løpet av en travel arbeidshelg.