Natt- og helgearbeid 19. til 20. september.

Til helga er det planlagt togstans på Vestfoldbanen mellom Drammen og Skoppum fra klokken 01.00 natt til lørdag til klokken 08.00 søndag morgen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I løpet av helgen skal det byttes hundrevis av sviller mellom Ørka og Kobbervikdalen utenfor Drammen. Foto: Cathrine Riis.

Strekningen stenger for togtrafikk og NSB organiserer alternativ transportopplegg. For detaljer om dette, se NSBs hjemmesider.

I forbindelse med byggingen av ny dobbeltsporet jernbane fra Holm til Nykirke (forbi Holmestrand), skal prosjektet benytte den «togfrie» perioden til å gjøre en del forberedende jernbanetekniske arbeider langs det eksisterende sporet fra Galleberg til Holm, og fra Fegstad til Skoppum. I tillegg skal det settes på plass tre tekniske hus på Galleberg, Sande og rett nord for Skoppum stasjon.  

-Vi skal også fjerne fiberkabel som gikk til anleggsriggene på Fibo og Sjøskogen. Fra Fibo ligger kabelen i terrenget ned til Peter Pan, og fra Sjøskogen går kabelen ned langs anleggsveien til Rv 303, forteller kommunikasjonsrådgiver Anne Mette Storvik i Jernbaneverket.

Vedlikehold

Samtidig med arbeidene mellom Holm og Nykirke skal gamle sviller byttes ut med nye på strekningen mellom Ørka og Kobbervikdalen utenfor Drammen. Nåværende sviller på denne strekningen er svært slitte. Nye sviller bidrar til økt stabilitet i togsporet.