Kortslutning og feil på jording ga togstans fredag morgen

Fredag morgen førte kortslutning i et koblingsskap på Lillestrøm til stans i all togtrafikk nord for Oslo. Utløsende årsak var feil i en jordingskniv i et stort koblingsskap. Det tas nå grep for å hindre gjentakelser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde: Lillestrøm stasjon. (Foto: Njål Svingheim)
-Feilen skjedde i forbindelse med en årlig kontroll for å sjekke tilstanden i et av våre store koblingsskap for strømforsyning på Lillestrøm, forteller banesjef Lars Frøystein på Hoved- og Gardermobanen. –Da strømmen skulle legges inn igjen etter utført kontrollarbeid ved 04-tiden i natt, oppsto det en kortslutning i anlegget. Dersom slike ting skjer, så har vi et back-up-system som tar over strømforsyningen. Dette back-up-systemet fungerte etter hensikten, men batterikapasiteten varer i en time, noe som ikke var tilstrekkelig til å få rettet feilen denne gangen.

Store ressurser
- Vi hadde tilgang på ekstra mannskaper og det var store ressurser i sving med feilsøking, men dessverre så rakk man ikke å rette feilen før den fikk store konsekvenser for trafikken, sier Frøystein. Via koblingsskapet på Lillestrøm forsynes Hoved- og Gardermobanens signalanlegg med strøm og i tillegg anlegget som styrer kjørestrømmen til togene. Det betød at denne feilen fikk konsekvenser for alle baner nord for Oslo fredag morgen. Feilen var funnet og rettet klokken 06.40, og noen minutter senere fungerte signalanleggene som normalt igjen. Togtrafikken ble dermed rammet av feilen i nærmere to timer.

Ny rutine
- Vi beklager sterkt det som skjedde og tar nå grep for sikre at dette ikke kan gjenta seg, sier banesjefen. Selv om vi har batteri-back-up på slike sentrale komponenter, så vil vi i tillegg alltid ha med oss ekstra strømaggregat når vi skal gjennomføre tilsyn, kontroll eller arbeider på så kritiske punkter i strømforsyningen fra nå av.