Invitasjon til Bygg- og anleggskonferansen 26/1

26.januar arrangeres årets BA-konferanse der Jernbaneverket er en av organisasjonene som står bak.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Årets konferansetema er "Det handler om å gjøre". Arrangørene kan lokke med en rekke konnskapsrike foredragsholdere fra inn- og utland, se vedlagte innbydelse.

Mer informasjon og påmelding skjer fra denne linken.