Helgearbeid på Vestfold- og Gardermobanen

I helga 9. til 12. oktober gjennomføres det nødvendige arbeider på Vestfoldbanens spor fra Drammen til Skoppum. Gardermobanen blir stengt fra lørdag ettermiddag til søndag morgen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Foto: Lars Frøystein

Vestfoldbanen
Arbeidene på Vestfoldbanen begynner fredag klokken 21.05 og avsluttes mandag morgen klokken 04.50.

Anleggsarbeidene innebærer buss for tog. For nærmere detaljer om det alternative transportopplegget på Vestfoldbanen viser vi til NSBs hjemmesider.

I forbindelse med at det bygges nytt dobbeltspor fra Holm til Nykirke (forbi Holmestrand), må det gjøres mye forberedende arbeid langs eksisterende spor. Naturlig nok må dette gjøres når det ikke går tog.

Det skal arbeides fra Kobbervik i nord til Fegstad i sør med å sette fundamenter, skjøte fiber, kontroll av signalanlegg og miljøbefaring. Arbeidene pågår natt og dag, men regnes ikke for støyende.

Gardemoen stasjon
På Gardermoen stasjon skal det byttes et sporkryss. Arbeidene fører til at Gardermobanen blir stengt i perioden fra lørdag kl. 18.45 og frem til søndag morgen kl. 05.00. Togene går som normalt til og fra Oslo Lufthavn, Gardermoen fra søndag morgen.

Flytoget, alternativ transport

NSB, alternativ transport