Fest for tog på Steinberg

Fra søndag 13 september stopper igjen alle lokaltog på Steinberg stasjon. Samferdselsministeren kom selv til Steinberg med toget for å delta på gjenåpningen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsministeren kom selv med lokaltoget til Steinberg for å delta på gjenåpningen av stasjonen.
Jernbaneverket har gjennomført omfattende arbeider for at Steinberg stasjon igjen skal kunne ha fast stopp av lokaltogene i pendelen Kongsberg - Eidsvoll (L 12). Prosjektet har hatt stor oppmerksomhet i mediene og hos lokalbefolkningen.

- Jeg er glad for at alle lokaltog igjen kan stoppe på Steinberg stasjon. Lokalbefolkningen har vist et stort engasjement for stasjonen sin, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tiltak
Steinberg stasjon har fått to nye plattformer og overgangsbru over sporene. I tillegg har det vært nødvendig med flere tiltak som til sammen skal gi tilstrekkelig med innsparing i kjøretiden til at togene fortsatt skal kunne holde rutetabellen selv med stopp på Steinberg. Disse tiltakene er utført i form av at sikringsanlegget på Hokksund stasjon er bygget om for å tillate samtidig innkjøring av tog fra øst og vest og stenging av planovergangen i Rødgata i Drammen. I Rødgata skal det bygges ny undergang under jernbanen, noe som blir ferdig neste år. Innføringen av fast togstopp på Steinberg er en prøveordning som skal evalueres i desember 2016.

  • Ny hovedplattform på 110 meter
  • Ny sideplattform på 110 meter
  • Ny overgangsbru i stål over sporene
  • Nytt helbomanlegg på planovergangen
  • Stenging av Rødgata planovergang ved Gulskogen i Drammen
  • Ny undergang under Sørlandsbanen i Rødgata (ferdig sommeren 2016)
  • Ny dobbel kryssveksel lagt inn på Hokksund stasjon
  • Mulighet for samtidig innkjøring av tog på Hokksund stasjon
  • Flytting av svingskive på Hokksund stasjon