Etterlengtet åpning på Høvik

Nå er strekningen Lysaker - Sandvika på Drammenbanen åpnet igjen etter nesten tre års anleggstid. - Jeg er veldig glad for at denne strekningen nå er klar og takker alle som har stått på for å få det til, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her klippes snora og nye Høvik stasjon er offsielt åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger. Foto: Njål Svingheim (alle)

- Vi skulle gjerne ha stått her og åpnet strekningen for ett år siden, sa jernbanedirektøren, -men som kjent har vi hatt problemer knyttet til leveransen av signalanlegget. Nå er dette på plass og vi er stolte av de nye stasjonene og det nye vendeanlegget her på Høvik. I tillegg til å takke de som har stått for og utført byggingen, takket hun også naboene til stasjoner og bane for tålmodigheten de har utvist.  - Det er bygget godt og solid og vi har fått et anlegg som er nødvendig for å kunne kjøre flere togavganger i lokaltrafikken. 

Stabekk stasjon har fått sju avganger i timen i begge retninger, for uten en flytogavgang.Knutepunktet Lysaker har nå fått enda flere togavganger, mens Stabekk har fått sju tog retning Oslo per time og Høvik og Blommenholm fire.

-Egentlig ikke dyrt
- Jernbaneverket har bygget om Drammenbanen for nærmere en milliard kroner, det er lagt ned 50 km med nye skinner, nytt kontaktledningsanlegg og innpå 100 nye sporveksler, sa samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen. I tillegg er grunnen under sporet skiftet ut på mye av strekningen. - Mange mener dette er veldig mye penger, - og det er det selvfølgelig. Men jeg vil minne om at vi her har fått et moderne anlegg som vil være viktig for trafikken i flere generasjoner framover. - Slik sett er det ikke så mye penger, sa ministeren. Han la også vekt på at gjenåpningen av strekningen og de moderniserte stasjonene gjør det mer attraktivt for flere å velge toget. - Ikke minst har det nå blitt mulig for flere å parkere bilen på stasjonene for å ta toget videre, sa Solvik - Olsen, før han sammen med jernbanedirektøren klippet snoren og erklærte stasjoner og strekning for offisielt åpnet.

Etterlengtet
Med åpningen av Drammenbanen Lysaker - Høvik - Sandvika og det nye dobbeltsporet langs Mjøsa nå i desember, er også de første strekningene med Thales signalanlegg satt i ordinær drift. Det har vært en krevende jobb å få nye signalanlegg godkjent og driftssatt, og dette er derfor en viktig milepæl for jernbanen som med dette har moderne signalanlegg tilgjengelig fram til ERTMS skal ta over på alle strekninger.
Etter nesten tre års anleggstid kjører nå togene igjen fra stasjonene Stabekk, Høvik og Blommenholm.