Etablerer prosjektorganisasjon for Ringeriksbanen

Jernbaneverket etablererer nå en egen prosjektorganisasjon for å gjennomføre planlegging og utbygging av Ringeriksbanen, fra Sandvika via Sundvollen til Hønefoss. Prosjektet vil være et samarbeid med Statens vegvesen som planlegger ny firefelts E16 fra Skaret til Hønefoss.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ringeriksbanen skal planlegges som felles prosjekt for veg og bane. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Jernbaneverket)
Pressemelding:

Det innledende planarbeidet er snart ferdig, arbeidet med reguleringsplaner og detaljplanlegging skal snart starte opp. Det skal utvikles et planprogram for både vei og bane, og reguleringsplan for hele banen samt deler av E16 som eventuelt skal bygges ut samtidig på strekningen Kroksund-Hønefoss.

Ringeriksbanen blir over 40 km lang, mer enn halve distansen i tunnel. Det skal bygges dobbeltspor på hele strekningen, med ny stasjon ved Sundvollen. Total prosjektkostnad er estimert til ca. 20 milliarder kroner for jernbanen.

Målsetningen er byggestart i 2019 og åpning for trafikk i 2024. Regjeringen har besluttet at prosjektet skal reguleres ved hjelp av statlig plan.

Ringeriksbanen vil inngå i det framtidige InterCity-togtilbudet. Det blir raske og hyppige avganger mellom Hønefoss, Sundvollen, Sandvika og Oslo, som vil bidra til et utvidet bo- og arbeidsmarked i hovedstadsregionen. Samtidig reduseres reisetiden med ca 1 time for tog til Hallingdalen og Bergen.

Jernbaneverket har valgt å organisere de største prosjektene som egne prosjektenheter som rapporterer direkte til assisterende jernbanedirektør.

Ringeriksbanen vil bli et slikt stort prosjekt, på samme måte som f.eks. Follobanen. 
Assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås. (Foto: Trine Bratlie Evensen)

– Vi gleder oss til å komme i gang med detaljplanleggingen av Ringeriksbanen. Det blir en spennende reise for alle som blir involvert i arbeidet. Prosjektet vil få stor betydning for hovedstadsregionen, og vi merker stor interesse for prosjektet. Vi har en ambisiøs framdriftsplan, og håper at prosjektet skal gi oss viktige erfaringer for hvordan planprosesser kan gjøres raske og effektive, og samtidig sikre god kvalitet på alle ledd i prosessen, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås

Sentrale lederstillinger i Ringeriksbaneprosjektet lyses ut om kort tid.

– Vi forventer at det vil være stor interesse for å bli del av denne prosjektorganisasjonen som skal gjennomføre et av Norges største landbaserte prosjekter. Her vil det være store og spennende utfordringer for eksperter innen en rekke ulike fagdispliner og for personer med tung prosjektledererfaring. Kanskje er det i dagens arbeidsmarked flere enn normalt som vil se hvilke unike muligheter jernbanebransjen kan by på, avslutter Løvås.

Nærmere opplysninger ved:
Assisterende jernbanedirektør
Gunnar G. Løvås
Tlf 913 40 699