Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar blir stengt i hele november

Stengingen av store deler av Dovrebanen iverksettes som planlagt fra lørdag 31.oktober. På strekningen mellom Eidsvoll og Hamar skal det nye dobbeltsporet langs Mjøsa kobles inn. Her viser det seg å være behov for å forlenge den planlagte stengeperioden med åtte dager. Det betyr at denne delen av Dovrebanen vil være stengt for togtrafikk i hele november.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dovrebanen stenges i november for å kople inn ny bane langs Mjøsa. (Foto: Hilde Marie Braaten)  

Det er utfordringene knyttet til installering av nytt signalanlegg på den nye dobbeltsporparsellen mellom Langset og Kleverud som gjør det nødvendig å utvide stengeperioden fra tre til fire uker. Togtrafikken starter opp igjen tirsdag 1.desember.

– Vi ser fram til åpningen av det nye dobbeltsporet som en viktig del av InterCity-utbyggingen, men beklager sterkt de ulempene den lengre stengeperioden innebærer for passasjerer og godsnæringen, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås.

Øvrige arbeider på Dovrebanen i november
Mens Fellesprosjektet E6-Dovrebanen jobber for å gjøre ferdig ny infrastruktur benytter Jernbaneverket seg av muligheten til å gjøre vedlikeholdsarbeider også på andre deler av Dovrebanen, for blant annet å sikre banen mot flom, fornye sporet og gjøre det mer robust mot solslyng.

Mellom Tangen og Lillehammer foregår følgende aktiviteter fra 31. oktober til 22. november: Ved Årettadalen like sør for Lillehammer skal det bygges ny kulvert under jernbanen for å sikre mot flomskader. På Tangen stasjon skal det bygges en ny sideplattform. Det skal også renses ballast på og ved stasjonene Jessnes, Brumunddal, Rudshøgda, Moelv, Bergsvika og Brøttum.

Fra 31. oktober til 4. november arbeides det mellom Lillehammer og Dombås. I denne perioden skal det gjøres en større rivejobb av tunnelreisverk etter bygging av ny E6-bru nord for Kvam. Ved Fron stasjon skal kabler legges om. Det skal også sprenges vegtrasé fra den nye jernbanebrua og utover mot Lågen. Mellom Fåvang og Kvitfjell skal det renses linjegrøfter og bygges føringsveger for kabler.

Alternativ transport
Opplysninger om endringer i rutetilbudet og alternativ transport gis av togselskapene.  

Kontaktpersoner:
Assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås, tlf. 913 40 699

Kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland, tlf. 916 55 155