Dovrebanens første dobbeltspor åpnet

Klokken 02.30 natt til tirsdag 1.desember ble Dovrebanen gjenåpnet langs Mjøsa. 17 kilometer ny bane er tatt i bruk og første tog ble et nordgående godstog.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nordgående tog på en ny delstrekning som var koblet inn i oktober. Foto: Hans - Petter Lyshaug
Det er alltid spenning knyttet til åpningen av nye strekninger, men all testing og utprøving på den nye dobbeltsporparsellen langs Mjøsa fra Minnesund til Kleverud har gått etter planen.
Se film av den nye strekningen her. (NRK).

Banen har vært stengt i hele november, en uke lenger enn først planlagt for å være sikker på å komme i mål også med det nye signalanlegget fra Thales. Mandag var det testkjøringer på strekningen og alt fungerte som det skal. Dermed kunne den aller første delen av Dovrebanen med dobbeltspor åpnes for trafikk fra klokken 02 30 natt til tirsdag. Første persontog på den nye banen ble sørgående tog 302 som gikk fra Tangen klokken 05.20.

Lørdag 12.desember er det offisiell åpning av strekningen. Den første tiden kjører togene med 80 km/t inntil tilstrekkelig med tonnasje har passert og sporet har satt seg.
Les mer om den nye parsellen her.

Jernbanefakta Langset - Kleverud

  • Dimensjonerende hastighet: 200 km/t
  • Spor: betongsviller med skinnevekt 60kg/m, det er ni sporveksler på strekningen
  • Kontaktledning: System 25 med autotrafosystem
  • Signalanlegg: Elektronisk signalanlegg fra Thales med akseltellere
  • Tele: GSM-R (togradio), TETRA (samband for for nødetater) og kommersiell GSM. Fiberkabler.

Her er aller første tog på den nye banen, noen minutter etter klokken 02.30. (Foto: Karen Ranestad)

Utbyggingen er gjennomført som et felles prosjekt for Dovrebanen og E6 der Jernbaneverket og Statens vegvesen har hatt felles prosjekt- og byggeledelse. Fellesprosjektet E6/Dovrebanen består av 17 kilometer ny jernbane og 22 kilometer firefelts motorveg. I prosjektet inngår også 18 kilometer med ny lokalveg og ny turveg langs Mjøsa på den gamle jernbanetraseen. Det er bygd tre vegtunneler med to tunnelløp på til sammen 3,5 kilometer og det er bygd tre jernbanetunneler på til sammen 4,7 kilometer. Anlegget omfatter 27 store konstruksjoner som bruer, betongtunneler, underganger og støttemurer. Samlet kostnadsramme er 11,7 milliarder kroner, hvorav jernbanen utgjør 5,3 milliarder. 

Arbeidene har vært delt opp i tre parseller. Langset – Brøhaug med Hæhre Entreprenør AS, Brøhaug – Strandlykkja med Veidekke/Hochtief som entreprenør og Strandlykkja – Kleverud/Labbdalen med Hæhre Entreprenør AS. Jernbanetekniske arbeider er utført av Infranord Norge AS (spor og kontaktledning), Eltel Networks (tele og elkraft) og signalanlegget er levert av Thales Norway gjennom Jernbaneverkets rammeavtale.
Her er et av formiddagstogene på den nye strekningen på åpningsdagen 1.desember 2015. (Foto: Øystein Grue)