Tverrpolitisk seminar i Stortinget for Ringeriksbanen

Byggestart for Ringeriksbanen i 2019 er fullt mulig med en planprosess etter Plan- og bygningsloven, sier regional plan og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket. Onsdag var det tverrpolitisk seminar for banen i Stortinget.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Byggestart for Ringeriksbanen i 2019 er fullt mulig med en planprosess etter Plan- og bygningsloven, sier regional plan og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal. Onsdag var det tverrpolitisk seminar for banen i Stortinget. <strong> Foto: Arvid Bårdstu </strong>

En byggestart for den nye banen mellom Sandvika og Hønefoss er altså fullt mulig i 2019 med en prosess innenfor rammene i Plan og bygningsloven. – Forutsetningen for å få til dette er at all politisk behandling går uten opphold  etter de tidsfristene som trekkes opp og at finansieringen kommer på plass. -En dags forsinkelse i disse prosessene betyr en dag senere byggestart, sier Stendal. En annen avgjørende forutsetning er at trasévalget vedtas så snart som mulig etter at Jernbaneverket og Statens vegvesen kommer med sin anbefaling av trasé for Kroksund - Hønefoss i månedsskiftet januar/februar. Som kjent har etatene allerede anbefalt at Ringeriksbanen og den nye E 16 legges i en felles trasé fra Kroksund til Hønefoss.

Ringeriksbanen skal bygges ut som en del av det indre intercitynettet på Østlandet og vil bety en time raskere reisetid med tog Oslo – Hønefoss.

Det var stortingspolitikerne Trond Helleland fra Høyre og Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet som sammen hadde innkalt til frokostseminaret for Ringeriksbanen onsdag 7.januar. Mer en 60 politikere og næringslivsfolk deltok og hovedbudskapet ble viktigheten av å få til en rask byggestart for prosjektet.

Neste milepæl er Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefaling av trasé for bane og veg på strekningen Kroksund – Hønefoss. Dette skjer i månedsskiftet januar-februar.

Kartet viser de tre aktuelle korridorene for bane og veg på strekningen Kroksund - Hønefoss.