2015

 • Pakking av spor på "Trønderbanen"

  I siste halvdel av september skal Jernbaneverket utføre pakking av sporet på strekningen Steinkjer - Støren og på Meråkerbanen. Arbeidet må utføres på natten av hensyn til den tette togtrafikken.

 • Bygger for økt kapasitet og hastighet Hell-Værnes

  Arbeidene med to jernbanespor fra Hell til Værnes på Nordlandsbanen er nå om lag halvvegs. Anlegget gir økt kapasitet og høyere hastighet. Den nye dobbeltsporede brua over Stjørdalselva er i ferd med å komme på plass.

 • Mosjøen godsterminal gjenåpnet

  Godsterminalen i Mosjøen er nå tatt i bruk igjen etter flere år uten trafikk. – Vi opplever stor interesse fra næringsliv og politikere og har tro på en vekst i trafikken, sier banesjef Bjørn Sørum.

 • Ny kunnskap om godstransport overrakt Samferdselsministeren

  Fredag 4. september ble en omfattende analyse av godstransporten i Norge overrakt samferdselsminister Ketil Solvik – Olsen. – Arbeidet med rapporten har gitt oss ny kunnskap, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 • Bergensbanen åpnet igjen etter ras

  Bergensbanen ble åpnet for trafikk igjen søndag morgen etter raset torsdag. Arbeidet ble mer tidkrevende enn antatt. Det ble jobbet kontinuerlig med å bygge opp igjen banen siden torsdag morgen.

 • Arbeidshelg på Gjøvikbanen og deler av Drammen- og Sørlandsbanen

  Førstkommende helg, den 5.-6. september, utfører Jernbaneverket planlagte arbeider på Gjøvikbanen og deler av Drammen- og Sørlandsbanen. Arbeidene er en del av den omfattende fornyelsen av jernbanens anlegg. Den ordinære togtrafikken innstilles og togene erstattes med alternativ transport.

  Hensikten med ballastrensing er å fjerne fraksjoner fra ballastpukken som er utenfor størrelsen 32-63 mm. Dette gjøres for å sikre god, stabil og drenerende ballastpukk som ivaretar jernbanesporets ønskede egenskaper.
 • ERTMS tatt i bruk på Østre linje

  Mandag formiddag kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen erklære Østfoldbanen østre linje åpnet for trafikk med signalsystemet ERTMS. Østre linje er dermed signalmessig Norges mest moderne jernbanestrekning.

  Ingessbildet viser samferdselsministeren som klipper av snora for ERTMS-signalanlegget på Østre linje.
 • Klarsignal for planlegging av Ringeriksbanen og E16

  Regjeringen har nå gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen beskjed om å starte planleggingen av Ringeriksbanen og E16 som et felles prosjekt. Målet er anleggsstart for både bane og veg i 2019.

 • Arbeidshelg på Dovrebanen, Hovedbanen og Vestfoldbanen 29.-30. august

  Helgen 29.- 30. august blir det omfattende vedlikeholds- og fornyelsesarbeider på Dovrebanen og Vestfoldbanen. Arbeidene er en del av den omfattende fornyelsen av jernbanens anlegg innebærer at tog innstilles og erstattes med buss

 • Østre linje planlegger for åpning

  Mandag 31.august skal Norges første strekning med det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS etter planen settes i drift.