2015

 • Punktlighet i ryggmargen

  Flytoget følger opp hver eneste forsinkelse. Målet er at 97 prosent av togene er i rute.

 • Ved et tidsskille

  – Vi er ved et tidsskille i måten å bygge tunneler for jernbane, hevder Øyvind Dammyr. Ingeniørgeologen er overbevist om at TBM kan bli foretrukket i flere norske jernbaneprosjekter.

 • Åpner ny godskorridor

  Fra ruteomleggingen i desember knyttes Norge til et nettverk av godskorridorer.

 • Vi endrer jernbanen nå

  Jernbaneverket gjennomgår i disse dager historiske endringer som griper direkte inn i hverdagen til 2450 ansatte i infrastrukturdivisjonen.

 • Enda en passasjerrekord for NSB

  NSB hadde en vekst i antall passasjerer på 5,7 % på sine tog i årets første åtte måneder. For første gang på flere år kan også godstrafikken vise til overskudd.

 • – Vi skal lykkes med innføring av ERTMS

  I slutten av august markerte samferdselsministeren åpningen av Norges første ERTMS-strekning. Dette er et enormt teknologisk fremskritt for jernbanen. Men helt problemfritt har det ikke vært. Direktør for signal og tele i Jernbaneverket, Sverre Kjenne, forklarer hvorfor.

 • Rekordstor satsing på planlegging

  Regjeringen satser hardere på InterCity-nettet på Østlandet. For 2016 er det satt av 835 millioner kroner til planlegging av de fire InterCity-strekningene.

 • Kraftig styrking av jernbanevedlikeholdet i 2016

  Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett får en økning på 30 % i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det betyr at Jernbaneverket kan fortsette å ta inn på det store vedlikeholdsetterslepet i infrastrukturen.

 • Statsbudsjettet 2016: Gode nyheter for dem som bruker toget

  Regjeringen legger opp til en betydelig vekst i vedlikeholdsmidlene til Jernbaneverket i statsbudsjettet for 2016. Det er bevilgningene til fornyelse av gammel infrastruktur som øker mest med en vekst på over 30 prosent i forhold til inneværende år.

 • Helgearbeid på Vestfold- og Gardermobanen

  I helga 9. til 12. oktober gjennomføres det nødvendige arbeider på Vestfoldbanens spor fra Drammen til Skoppum. Gardermobanen blir stengt fra lørdag ettermiddag til søndag morgen.