2015

 • Ny godskorridor Oslo-Palermo

  I dag knyttes det norske jernbanenettet til en ny godskorridor i Europa. Nordmannen Bjørn Kristiansen er ny styreleder for Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor, forkortet ScanMed.

  Ingressbilde viser Svenske Lars Stenegard (t.v.) og norske Bjørn Kristiansen som blir henholdsvis daglig leder og styreleder for den nye korridoren for gods.
 • Etablerer prosjektorganisasjon for Ringeriksbanen

  Jernbaneverket etablererer nå en egen prosjektorganisasjon for å gjennomføre planlegging og utbygging av Ringeriksbanen, fra Sandvika via Sundvollen til Hønefoss. Prosjektet vil være et samarbeid med Statens vegvesen som planlegger ny firefelts E16 fra Skaret til Hønefoss.

 • Ny arbeidshelg på Jærbanen

  Frå 6. november klokka 21.00 til 8. november klokka 06.00 gjer Jernbaneverket arbeider på strekninga frå Sandnes tilEgersund/Moi. Strekninga vil bli stengd for togtrafikk.

 • Straks klart på Høvik

  Det er nå straks klart for trafikkstart på strekningen Sandvika – Lysaker på Drammenbanen. Banen har vært stengt for ombygging av stasjoner, nytt signalanlegg og bygging av nytt vendeanlegg siden april 2013.

 • Elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag er klimanøytralt på to år

  En overgang til drift med elektriske tog på Trønder- og Meråkerbanen vil gi store miljøgevinster, både globalt og lokalt. Jernbaneverket har ambisiøse miljømål for prosjektet, elektriske tog er mer miljøvennlige enn dieseltog og i løpet av to år vil prosjektet være klimagassnøytralt.

  Nordlandsbanen skal elektrifiseres mellom Trondheim og Stjørdal. Foto: Helge Sunde / Samfoto / NTB scanpix
 • Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar blir stengt i hele november

  Stengingen av store deler av Dovrebanen iverksettes som planlagt fra lørdag 31.oktober. På strekningen mellom Eidsvoll og Hamar skal det nye dobbeltsporet langs Mjøsa kobles inn. Her viser det seg å være behov for å forlenge den planlagte stengeperioden med åtte dager. Det betyr at denne delen av Dovrebanen vil være stengt for togtrafikk i hele november.

 • Bygger kjempekulvert ved Lillehammer

  Jernbaneverket bygger nå i november ny kulvert under jernbanen for elven Åretta like sør for Lillehammer. Det store flomsikringsprosjektet skal tåle en 200-årsflom.

 • Kortslutning og feil på jording ga togstans fredag morgen

  Fredag morgen førte kortslutning i et koblingsskap på Lillestrøm til stans i all togtrafikk nord for Oslo. Utløsende årsak var feil i en jordingskniv i et stort koblingsskap. Det tas nå grep for å hindre gjentakelser.

 • Stadig bedre tilgjengelighet på stasjonene

  De siste årene har Jernbaneverket jobbet intensivt og målrettet for å bedre tilgjengeligheten på stasjonene. 2015 har vært et rekordår for universell utforming av stasjoner. Her er oversikten.

  De siste årene har Jernbaneverket jobbet intensivt og målrettet for å bedre tilgjengeligheten på stasjonene. 2015 har vært et rekordår for universell utforming av stasjoner. Her er oversikten.
 • Ny tid for gods

  Jernbaneverket lanserer ny godsstrategi med både kortsiktige og langsiktige tiltak. Ein distributør opnar for å auke togtransporten med 50 prosent.