2015

  • Tverrpolitisk seminar i Stortinget for Ringeriksbanen

    Byggestart for Ringeriksbanen i 2019 er fullt mulig med en planprosess etter Plan- og bygningsloven, sier regional plan og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket. Onsdag var det tverrpolitisk seminar for banen i Stortinget.

  • Farleg å krysse jernbanen på fjellet

    Kvar vinter registrerer Jernbaneverket fleire tilfelle der skiløparar kryssar jernbanelina på stader som ikkje er berekna for dette. Slik kryssing av lina er både farleg og forbode. Toget kjem fort og det kjem stille.