2015

 • Offentlig journal på ny plattform

  Fra 14.desember publiseres Jernbaneverkets postjournaler på OEP, offenlig elektronisk postjournal.

 • Anbefaler å gå videre med Rådal og Unneland

  KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen: Jernbaneverket anbefaler Rådal og Unneland som aktuelle steder for ny godsterminal i Bergensregionen. Det er blant konklusjonene i en KVU, som har vurdert ulike alternativer for havn og godsterminal i Bergensregionen. Dokken i Bergen indre havn bør utvikles som planlagt. På lengre sikt kan havnen flyttes til Sletten ved Flesland.

  Ingressbilde viser utsnitt av kartillustrasjon
 • Går for ny bane og veg Arna - Voss

  Regjeringa går inn for å byggje ny Bergensbane og E16 frå Arna til Voss i tråd med tilrådingane frå Jernbaneverket og Vegvesenet. Første etappe blir frå Arna til Stanghelle. Ei svært rasutsett strekning kan dermed fjernast.

 • Krevjande arbeid ved Egersund etter flaumen

  Det er oppstått vanskar i samband med utbedtringsarbeida på Launes bru ved Egersund etter flaumen. Natt til onsdag vart brufundamenta meir undergravd enn til nå og det er ikkje klart kor lenge brua må vere stengd for trafikk. Ein har håp om at brua opnast att onsdag 16.desember.

 • Invitasjon til Bygg- og anleggskonferansen 26/1

  26.januar arrangeres årets BA-konferanse der Jernbaneverket er en av organisasjonene som står bak.

 • Klimatoget underveis til Paris

  Klokken 11.25 torsdag gikk "Klimatoget" fra Oslo. 160 engasjerte passasjerer reiser med tog til Paris for å følge klimaforhandlingene på nært hold. NSB stilte med ekstratog til Gøteborg.

 • Dovrebanens første dobbeltspor åpnet

  Klokken 02.30 natt til tirsdag 1.desember ble Dovrebanen gjenåpnet langs Mjøsa. 17 kilometer ny bane er tatt i bruk og første tog ble et nordgående godstog.

 • Stjørdal stasjon: vedlikeholdsarbeid

  Jernbaneverket utfører nødvendig vedlikehold av sporene på Stjørdal stasjon 2. – 6. desember. På grunn av den ordinære toggangen må dette arbeidet utføres om natten mellom kl. 20.00 og 06.00.

 • Jernbaneverkets adventskalender 2015

  Velkommen til Jernbaneverkets julekalender-quiz 2015!

  Ingressbildet viser Adventskalenderen for 2015
 • Arbeider på jernbanen i helga

  Jernbaneverket utfører vedlikehaldsarbeid på Jærbanen og Vestfold-/Bratsbergbanen i helga.